Göteborg-Vinga
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Little Lambs School, Chennai

Maria Gislén gjorde vid klubbmötet i morse sitt årliga besök för att berätta om Little Lambs School, Chennai i Indien, som hon driver sedan många år tillbaka med ekonomiskt stöd från bland andra Göteborg Vinga Rotaryklubb. Skolan har blivit en framgångssaga som gett många ungdomar förbättrade livschanser.
 

Little Lambs School började som en liten förskola för gatubarn och barn från fattiga familjer. När Maria märkte att det hon påbörjat i förskolan inte fullföljdes, när barnen återvände till sin vanliga miljö och det allmänna skolsystemet, satsade hon på en egen grundskola. Med stöd av många bidragsgivare uppfördes en skolbyggnad, som nyligen fyllt tio år. Skolan har i dag 250 elever till och med årskurs tio, 32 anställda varav 14 lärare och därutöver volontärer frå Sverige. De elever som har familjer bidrar ekonomiskt allt efter förmåga. Klasserna är små, 20 elever, i motsats tilldet allmänna skolsystemets 60-100. Det gör att elever som börjat sent, kanske först vid 14 års ålder, ändå klarar kraven för gymnasiet. Skolan bidrar sedan ofta till terminsavgifterna i gymnasiet eller vid universitetet. I verksamheten ingår ett pojkhem och ett flickhem för de hemlösa med samantaget 45 platser. Hälsovård är ett viktigt inslag i verksamheten. Barnen vägs och mäts regelbundet och får extra kosttillskott i form mjölk och ägg vid behov. Påfallande är att barnen älskar sin skola, vill ha mera läxor och helst inte för långa lov. 
Vår klubb har alltsedan starten löpande bidragit ekonomiskt till verksamheten. I dag var det ett sant nöje för klubbpresidenten at få överräcka en check på 57 000 kr för inköp av datorer till undervisningen.