Göteborg-Vinga
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

Ett gott ledarskap i demensvården.

Tidpunkt:
Adress: Hotel Kusten Kustgatan 10 414 55 Göteborg