Göteborg
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

Göteborgs Rotaryklubb

Göteborgs Rotaryklubb är jämte ungefär 34 000 andra rotaryklubbar världen över medlem av Rotary International. Klubben grundades år 1927 som den andra rotary­klubben i Sverige efter Stockholms Rotaryklubb. En tryckt jubileumsskrift gavs ut till klubbens 75-årsjubileum år 2002.

Antalet medlemmar är i dagsläget omkring 75. Det var som mest 130-135 i början av 2000-talet. Minskningen avspeglar en trend som har drabbat Rotary i västvärlden. Me­delåldern i klubben är för närvarande 67 år.

Rotary öppnades för kvinnor år 1989. Den första kvinnliga medlemmen i Göteborgs Rotaryklubb togs in påföljande år, 1990. Cirka en tredjedel av klubbens medlemmar är för närvarande kvinnor.

Klubben har stått fadder för 17 nya rotaryklubbar i Västsverige. Klubben har även stiftat en Rotaractklubb i Göteborg för ungdomar mellan 18 och 30 år. Sedan många år leder klubben ”Forum”, som är ett samrådsorgan för rotaryklubbar i Göteborg, samt Rotarys internationella stipendiefond för utländska studerande i Göteborg (RISH).

Klubbens ordinarie möten hålls sedan länge helgfria måndagar kl 12.15, pågår en timma och följer ett traditionellt schema med bl.a. föredrag av någon medlem eller utomstå­ende. Möteslokalen har varierat under årens lopp. 

Varje ordinarie möte skildras i ett veckobrev; tidigare utförligt, numera kortfattat. I lik­het med många andra sammanslutningar har klubben övergått till att sköta den interna korrespondensen digitalt. Till gagn för klubbens inre liv finns sedan ett antal år en foto­matrikel över klubbens medlemmar.

Rotary klassas inte som välgörenhetsorganisation men främjar starkt internationellt samförstånd och fred genom att söka förbättra hälsa, stödja utbildning och lindra fattig­dom. Göteborgs Rotaryklubb har självklart deltagit i detta arbete genom att bidra eko­nomiskt till Rotarys centrala organisationer, framför allt The Rotary Foundation (TRF), men också genom ett flertal egna projekt, både i utvecklingsländer och här hemma. Rotarys ungdomsutbyte har ett stort gensvar hos klubben.

Rotaryrörelsens grundare Paul Harris i Chicago besökte Göteborgs Rotaryklubb år 1932 och planterade därvid en amerikansk rödek i Trädgårdsföreningens park som ett ”Vän­skapens träd”. Eken står alltjämt kvar.

Klubbens egen medlem Carl-Wilhelm Stenhammar beklädde rotaryåret 2005/2006 Rotarys högsta ämbete som president i Rotary International. Hittills har endast tre rotarianer i Norden uppnått denna position. Göteborgs Rotaryklubb planterade 20 juni 2005 ytterligare ett träd i parken som en hyllning till Carl-Wilhelm vid hans tillträde som världspresident för Rotary Interntional.

November 2015

John Hägglund