Göteborg
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Hans Kristian Simensen

 

 
 
 
 
 
Under mitt presidentår 2021 / 2022 har jag några fokusområden för närvarande. 
 
Det ena området är att föreslå och komma med idéer om upprättande av digitala fredsarkiv med anknytning till Rotarys engagemang i FN-sammanhang.
 
Det andra är att få svar på om och varför det sitter många oskyldiga i svenska fängelser, som det påstås.
 
Jag kommer med uppdateringar på denna sida närmast under hösten och vintern.
 
 

Hans Kristian