Götene-Kinnekulle
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Lars Holmberg

Jag är medlem i Götene-Kinnekulle Rotaryklubb sedan 2016, introducerad av Monica Holm, och har sedan dess tjänat två år som sekreterare 2018-2020 samt som IT-samordnare alltsedan 2017.

Jag är pensionerad systemvetare/programmerare med de sista 15 åren som chef. Mina arbetsplatser har varit Saab, Bofors, Hasselfors, Asea samt EDS/Hp. Jag har på uppdrag av Saab och EDS varit i Nordamerika, Indien, Japan, Kina samt i de flesta länder i Europa och har dessutom, tillsammans med min familj, bott och arbetat i England.

Den mesta glädjen med Rotary är för mig personligen förmånen att träffa människor med yrkesstolthet från olika branscher med olika erfarenheter samt den möjlighet detta ger att lyssna till intressanta föredrag och besöka intressanta arbetsplatser. Som en sann internationalist uppskattar jag också mycket Rotarys internationella nätverk och de influenser detta ger.

Vår nye världspresident 2021-2022 Shekhar Mehta är från Indien. Hans motto är ”Serve to change lives”, han betonar diversity och uppmanar till “focus on the girls”. Med detta som bakgrund och vår Rotaryklubbs tradition att koncentrera sig på projekt som stöder vårt lokalsamhälle kommer vi, om vårt projekt ”Kafferepet” möjliggörs 2022, att under året 2021-2022 återuppta innevarande års ambition att stödja Kvinnojouren Linnéan i Lidköping.

Mitt motto för det kommande året är ”Diversity / Olika tillsammans” dvs acceptera olikheter som just olikheter som inte nödvändigtvis är fel – bara olika!

Jag tackar för förtroendet att leda verksamheten under verksamhetsåret 2021-2022 och önskar oss alla ett bra år till glädje och nytta för både vår omgivning och oss själva!

/Lars