Gränna
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Andreas Davelid

ETT ENGAGEMANG SOM GÖR SKILLNAD

 

Idéer inför verksamhetsåret 2021-2022

Vid presidentskiftet berättade jag översiktligt om mina idéer inför verksamhetsåret 2021-2022. Under sommaren har jag funderat vidare, och presenterar här mina tankar.
Fysiska möten
Klubben är central inom Rotary. Grännaklubben har de senaste ett och ett halvt åren kunnat fortsätta verksamheten på ett imponerande sätt, trots pandemin, genom att huvudsakligen ha digitala möten. Med lättade rekommendationer från myndigheterna är det emellertid dags att återgå till fysiska möten. Dessa ger ändå bättre förutsättningar till djupare samtal och innebär förhoppningsvis att fler medlemmar deltar på klubbmötena. Det vi har lärt oss om digitala möten och teknik ska vi naturligtvis ta med oss i den framtida verksamheten. Den digitala tekniken möjliggör bland annat att på ett helt annat sätt bjuda in föreläsare som inte bor i vårt närområde.
Verka och synas i närområdet
Vi bör fortsätta och ytterligare utveckla arbetet med att synas och verka i lokalsamhället. Vi har ju redan flera aktiviteter med Valborgsfirandet som ”flaggskeppet”, men som vi diskuterade i våras, tycker jag att vi under hösten ska försöka identifiera något ytterligare projekt i närområdet som vi kan arbeta långsiktigt med.
Nya medlemmar
Även om en stor andel av medlemmarna i klubben är aktiva på olika sätt behöver vi bli flera. Jag vill verka för att klubben under året arbetar aktivt med att rekrytera nya medlemmar och utvecklar våra arbetssätt för detta. Både att vi återgår till fysiska möten och att vi syns inom lokalsamhället tror jag är viktiga pusselbitar även till att lyckas med att rekrytera nya medlemmar. Nya medlemmar kan både vara yrkesverksamma och pensionärer.
Studiebesök
Förhoppningsvis blir det enklare att anordna studiebesök under detta verksamhetsår. Under verksamhetsåret är mitt mål att vi åtminstone ska kunna genomföra ett par studiebesök. Sådana brukar ofta vara lärorika, men är också en möjlighet att sprida kunskap om Rotary.
Vänklubb
Under verksamhetsåret vill jag bidra till att vi arbetar vidare med frågan om en vänklubb.
Distriktet
Som president vill jag verka för att vi har en nära dialog med distriktet. Jag vill gärna bidra till att göra Rotary mer synligt som yrkesnätverk. Distriktsguvernörens tankar om hållbarhet och ett hållbart Rotary tycker jag är intressanta, och något jag vill undersöka hur vi kan jobba vidare med inom klubben.
Flera medlemmar i klubben är redan på olika sätt engagerade i distriktet, och jag ser gärna att ännu fler deltar i olika aktiviteter och grupper på distriktsnivå. FN-konferensen i oktober på Södra Vätterbygdens folkhögskola är en viktig aktivitet under hösten.
Internationellt arbete
Vi ska fortsätta vårt ambitiösa internationella engagemang och ha en öppenhet för nya projekt. Det finns ofta goda möjligheter att få del av kompletterande finansiering om vi har bra idéer. Jag önskar att vi fortsätter att undersöka möjligheterna till ungdomsutbyten.