Gränna
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Miljö och hållbarhet

Miljöarbete inom Rotary

Rotary har ett gott renommé när det gäller engagemang i internationella frågor. Vi vill nu ta ytterligare ett steg framåt och lyfta frågor som rör miljö och hållbarhet. Det kan gälla vår närmiljö så väl som miljöfrågorna i stort. Greta-effekten visar också att miljön är en viktig fråga för ungdomar i hela världen.

Vi hoppas därför att varje klubb vill inleda samtal om hållbarhet och miljö och låta det bli ett återkommande tema för lunchföredrag och olika aktiviteter. Som inspirerande exempel kan nämnas klubbar kring Östersjön i Sverige och Finland som engagerat sig i BASRAN, Baltic Sea Rotary Action Network. Tillsammans kan vi göra distrikt 2380 till ett hållbart distrikt med miljöfrågorna i fokus.

Inger Gustafsson DG 2021-22