Gränna
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Council of Legislation – Rotarys lagrådNedanstående är ett försök att på ett enkelt och lättförståeligt sätt förklara Lagrådsrepresentantens roll. Jag reserverar mig för att vissa delar av beskrivningen är något förenklade mot vad som står i RI’s regelverk. Det skulle bli alldeles för omfattande att redogöra i detalj för regelverket.


Representant från varje distrikt i Rotaryvärlden väljs på Distriktets årsmöte vart tredje år. Lagrådet sammanträder i Chicago vart tredje år och tar då ställning till de motioner (Enactments) som kommit från medlemmar, klubbar via distrikten till Lagrådet för beredning. Motioner måste godkännas av distrikten innan de kommer vidare till Lagrådets beredning. Där sker en genomgång innan de efter noggrant övervägande i vissa fall, går vidare till omröstning i Lagrådet. Godkänns de i omröstningen leder det till ändringar i Rotarys konstitutionella dokument.

Förra Lagrådsmötet var i april 2019 och det innebär att nästa möte är 2022 på hösten. Lagrådsmötet är fysiskt i Chicago och varje distrikt skall sända sin COL-representant att närvara. D 2380 valde lagrådsrepresentant (COL) på årsmötet hösten 2019. Motioner från distrikten måste vara inlämnade senast den 31 december 2020.

Varje höst möts dessutom, online, Council of Resolutions. Då sänds dessa (Resolutions och Urgent Enactments) ut till Lagrådsrepresentanterna för eventuella synpunkter och kommentarer mellan 28 september och 5 oktober.* Därefter sker omröstning mellan 15 oktober och 15 november. Röstningen sker digitalt och det är Distriktets COL-representant som har rätt att rösta.

Det är rekommendationer till RI´s styrelse att ta upp för övervägande. Dessa förslag ändrar inte eller strider inte mot RI´s konstitutionella dokument, men som uttrycker ett önskemål eller innebär en uppmaning åt RI´s styrelse att vidta en viss åtgärd. Alla Rotarianer kan se Resolutions, Enactments och resultat på Rotary.org. Council Voting Site. Min ersättare som COL är PDG, Lars-Göthe Löfdahl, som skall vara beredd att ersätta mig om jag får förhinder att utföra mitt uppdrag.


Lars Hermansson
PDG och COL Distrikt 2380

------------
*Urgent enactment is a change to the constitutional documents,proposed by the RI Board that the board has determined cannot wait until the next Council of Legislation, which is held every third years. A resolution is a request to the RI Board of The Rotary Foundation Trustees to take action that is outside the scope of the constitutional documents. Ideally, a resolution should affect the broad Rotary world rather than address local or administrative issues