Gränna
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Rotary Distriktsfolder

Ta en titt i Rotarys Distriktsfolder - den beskriver väl vad Rotary handlar om. Klicka på länken, foldern öppnas i ett nytt fönster.
När du tittat igenom foldern förstår vi att du också vill bli medlem i våran klubb - Välkommen.

Varför vara Rotarian? Rotary är inriktat på sex fokusområden för att skapa internationella relationer, förbättrade levnadsförhållanden och skapa en bättre värld, stödja våra fredsinsatser och utrota polio. Främja fred Få lokala ekonomier att växa Rent vatten sanitet och hygien

  • Nätverk …genom medlemmarna i klubben och tillgång till andra klubbars medlemmar - lokalt, nationellt och internationellt.
  • Humanitära insatser … genom Rotaryrörelsens stöd och projekt över hela världen.
  • Personlig utveckling … genom föredrag, internationella utbyten studiebesök, mentorskap och annan kompetensöverföring.
Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.