Håbo
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Birgitta Persson


         
 
 
Välkommen till Rotaryåret 2020 – 2021 i Håbo Rotaryklubb!

Klubbens verksamhet fokuserar på medlemmarnas gemenskap, service, vänskap
och inte minst glädje.
Vi kommer att ha mycket dialog och många möten,
försöka se till att alla kan delta på samma villkor
både digitalt och fysiskt.
Satsningen på lockande föreläsare och bra föredrag är extra viktigt,
men vi får inte glömma bort medlemmen
med sin presentation av ”miniego” där man då berättar utifrån sig själv. 
Vi har våra inplanerade projekt, såväl lokalt som internationellt
och kommer att visa upp vår Rotary klubb lokalt, om vilka vi är och vad vi uträttar.
 
Hälsar
Birgitta Persson- President Håbo Rotaryklubb