Håbo
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROJEKT - Främja integration


Främja integration

Projektansvarig: Göran Eriksson

Projektgrupp: Eva Asp, Karin Axelsson, Tom Hart, Joakim Tiefensee

 Språkcafé

Projektansvarig: Göran Eriksson.

Projektgrupp: Eva Asp, Tom Hart, Karin Axelsson.