Håbo
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROJEKT - Konserter i Bålsta


Konsertkarusellen

Projektansvarig: Ordförande i Samhällskommittén, Eva Asp.

Projektgrupp: Karin Axelsson, inkommande president Birgitta Persson, Katarina Bonde och Lili-Ann Öhlund Green.