Halmstad-Gamletull
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

Så startade vår rotaryklubb

För 50 år sedan …..

I staden hade sedan 1935 funnits Halmstad Rotaryklubb. Några av dess medlemmar hade tidigare diskuterat tanken att "avstå ett visst område inom staden för att möjliggöra bildandet av ytterligare en rotaryklubb". Intresset för en sådan åtgärd hade emellertid varit föga. Året är 1963 och tiden då mogen att gå från tanke till handling.

Förslaget om att chartra en ny rotaryklubb i Halmstad kom från redaktören Eric Hägge som vid denna tidpunkt var distriktsguvernör i dåvarande distrikt 136. Förslaget rönte både intresse och framgång.

Halmstad Rotaryklubb, vår moderklubb, hade beslutat att både avstå territoriet öster om Nissan och samtidigt lämna öppet för de medlemmar av klubben, som hade sin verksamhet förlagd inom detta territorium, att övergå till "den eventuellt nya klubben". Därmed öppnades vägen för bildandet av det som idag är Halmstad-Gamletull Rotaryklubb.

Den 16 april 1963 hölls det första sammanträdet för att konstituera en "Additionell Rotary Club" i Halmstad. Direktören Nils Löfgren var sammankallande inom interimsstyrelsen. Från maj till oktober fortsatte Halmstad-Gamletull med regelbundna veckomöten torsdagar kl 12.15 på Grand Hotel. Inledningsvis uppgick antalet medlemmar till 37 av vilka 14 hade begärt transfer från moderklubben och samtidigt hade 23 nya tillkommit. Dessa hade vid särskild förfrågan förklarat sig intresserade att bli medlemmar i en ny rotaryklubb.

Den 19 oktober 1963 ägde charterhögtidligheterna rum. Nils Löfgren var klubbens president under det första rotaryåret och han fick ta emot det s.k. charterbrevet av distriktsguvernören Nils Grönvall. Från Halmstad Rotaryklubb överlämnades som gåva den stora rotaryklocka som vid varje veckomöte sedan dess, stått framför presidenten.

Jubileer har tidigare firats vid de tillfällen vår klubb fyllt såväl 25 som 30 och 40 år. Vid 25-årsjubileet 1988 överlämnade de tre andra rotaryklubbarna, som då fanns i staden, en vinkylare som gåva att utdelas en gång om året till "den som dokumenterat sig för goda insatser i klubben".

Både 1993 och 2003 har det tagits fram jubileumsskrifter som med ingående redogörelser skildrar klubbens utveckling över tid. Kjell Regfeldt som var president 1993, skrev då att "alltsedan den dag då Halmstad-Gamletull konstituerades, har man varit angelägen om att i klubben skapa en atmosfär av trivsel och kamratskap". Tio år senare skrev dåvarande presidenten Ulf Crona att "ju äldre vi blir ju större uppmärksamhet riktas åt jubilaren men vi får inte glömma vägen dit. Målet är vägen dit". Detta gäller än idag – tio år senare.

Halmstad-Gamletull Rotaryklubb har under åren främjat förståelse och vänskapliga relationer mellan folk i olika länder genom att ge av sin tid. Tiden har kunnat säkerställa att såväl globala som lokala projekt har kunnat nå uppsatta mål. Det gäller projekt som Polis Plus, Läkarbankens satsningar i olika delar av världen och inte minst, klubbens egna brunnsprojekt för det rena vattnet - livsavgörande för miljontals människor.

Att under 50 år ha givit av sin tid till Rotary och till Halmstad-Gamletull Rotaryklubb är en stor bedrift. Sedan starten är det nu en medlem i vår klubb som kan ståta med detta – honorary Gillis Albinsson.