Halmstad-Gamletull
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Sigun Lilja

Det här verksamhetsåret och mitt presidentår har inte börjat som vi önskat. Det är fortsatt smittspridning gällande Covid 19 och ingen vet hur länge det varar eller när vaccin kommer att finnas tillhands. Utifrån mitt arbete på Länsstyrelsen så är jag väl medveten om hur denna pandemi hittills påverkat stora delar av vårt samhälle.

I styrelsen arbetar vi med att hitta en ny lokal där vi kan ha våra lunchmöten. Tills detta är ordnat kommer vi att försöka hålla kontakten genom att träffas utomhus och digitalt.

Holger Knack, världspresidenten, skriver att covid-19 tveklöst skapat nya och tidigare otänkbara utmaningar för Rotary. I varje utmaning finns kanske en ännu större möjlighet.

Min ambition och önskan är att göra det bästa av situationen utifrån de förutsättningar som ges. Den verksamhetsplan jag presenterade vid presidentskiftet i juni gäller förstås.

Mål för Halmstad- Gamletull

Fortsatt ökat engagemang i klubben

 •  Intressanta föreläsningar som lockar till deltagande i klubben
 • Fortsatt god laganda i styrelsen och i kommittéerna
 • Ökat intresse för varandra, t ex genom intervjuer med medlemmar om deras yrke och livserfarenheter
 • Genomföra lockande arrangemang, t ex kvällsaktivitet och resor
 • Genomföra aktiviteter tillsammans med de andra klubbarna i Halmstad, t ex Halmstad går för vatten
 • Anordna företagsbesök, minst ett per termin

Medlemsrekrytering

 • Värva medlemmar på lång sikt, rätt personer med engagemang oavsett ålder
 • Tala väl om Rotary och dess värderingar bland vänner och kollegor och fånga upp nya eventuella medlemmar


Lyfta blicken och vidga vyerna

 • Fortsätta med långsiktiga satsningar beträffande välgörenhetsarbetet, t ex polio, vattenfrågor
 • Utse en tankesmedja i klubben som utvecklar följande:
 • Hur engagera oss i viktiga frågor för Halmstads kommun och vår närmiljö?
 • Nya medlemsgrupper? Vilka grupper i Halmstad vill vi rikta oss till?
 • Följa samhällsutvecklingen inom flera av Agenda 2030: s mål 
Under denna första del av verksamhetåret har styrelsen haft ett möte, ett antal medlemmar har träffats i Norrekattspark en gång, Tankesmedjan och dess medlemmar kommer att ha sitt första möte i veckan som kommer.
 
Allt gott hälsar Sigun Lilja, president år 2020-2021