Halmstad-Gamletull
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Veckomöte 2021-01-21

Digitalt veckomöte: 2021-01-21
Antal deltagare: 21 medlemmar

Referat från dagens program:
President för dagen var Ann-Marie Lindström som hälsade alla välkomna till dagens digitala möte och konstaterade att vi var 21 deltagare varav tre var gästande Rotarianer i form av Karin Håkansson från Rotary Doctors, Thomas Helgesson från Tre Hjärtans RK och Peter Lane från Tylösands RK.

Birgitta Persson och Karin Håkansson redovisade på ett målande och intressant sätt hur Rotary Doctors bedriver sin verksamhet i Kenya framförallt på landsbygden. Det senaste året har verksamheten påverkats av pandemin men som bilderna bl a beskriver vidtar man åtgärder för att kunna verka med lokal personal i större uträckning. Särskilt fokus sätts på förändring av synen på könsstympning av flickor.

Båda föredrags-hållarna betonade möjligheten för såväl medlemmar som icke-medlemmar att bli månadsgivare till Rotary Doctors. Hur man blir månadsgivare framgår av bilderna.

Dagens president tackade föredrags-hållarna för ett givande och intressant föredrag samt hälsade deltagarna välkomna till nästa torsdag då vi gästas av vår landshövding, Brittis Benzler.

Veckobrevskrivare: Anders Hed