Halmstad-Gamletull
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Veckomöte 2021-01-28

Digitalt veckomöte 2021-01-28

Antal deltagare: 23 medlemmar .

Programpunkt och tillika föredragshållare: Landshövding  i Hallands län Brittis Benzler.

 

Information från presidenten: Gunvor Juhlin Dannfelt, Ann-Marie Lindström och Iren Josefsson har deltagit i utbildningen  Go to Meeting

 

Referat från dagens program:

Brittis är född och uppvuxen i Stockholm  men har sedan tonåren bott och verkat på Gotland. Hästarna förde henne till Gotland. Brittis har två stora intressen; hästar och ett stort samhällsengagemang. 1976 gick hon med i västerpartiet. Hon har fått många erfarenheter på Gotland. Hon har verkat både inom region-och kommunpolitiken  som ledare i region- och kommunstyrelsen. Hon har företrädesvis engagerat sig i sociala frågor.

Hennes breda bakgrund i samhällsengagemang var enligt henne en bidragande orsak till att hon blivit utsedd  till Landshövding för Halland. Det var oväntat men hon blev mycket glad över erbjudandet.

 

Att vara Landshövding är ett brett uppdrag men viktigast är att skapa tillit och förtroende för myndigheten.  Länsstyrelsen tar ca 20.000 beslut per år varav 12000 av dessa handlar om EU:s  jordbruksstöd.

Likhet inför lagen är centralt och viktigt är att bygga goda relationer med intressegrupper. Länsstyrelsen är en expertmyndighet som ska väga olika samhällsintressen mot varandra. Länsstyrelsen ska stå för en helhetssyn och främja länets utveckling genom en bra dialog.  Agenda 2030 är centralt som ger en tydlig målsättning både socialt och ekonomiskt. Det finns en stark framtidstro i Halland vilket skapar goda förutsättningar. Det var ett intressant och givande föredrag.

Veckobrevsskrivare;  Birgitta Persson