Halmstad-Gamletull
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Veckomöte 2021-02-11

Datum: 2021- 02-11

Programpunktens namn: Min syn på pandemins inverkan på näringslivet
Föredragshållare: Stefan Peterson

Veckoreferat:  

År 2019 planerade Halmstad City flera stora projekt inför 2020; exempelvis matgillet, SM- veckan, citylyftet, festivaler mm.

Fr.o.m. 12 mars 2020 blev det tvärstopp för industrin, krögare och handlare och alla projekt sköts på framtiden.Varsel och uppsägningar blev ”vardagsproblem”.

I maj fick Halmstad ny cityledare och ny styrelse vilket inte var en lätt uppgift i pandemin.

Perioden juni-december, fortsatte allt fler att jobba  hemifrån, handla på nätet med hemleverans och take-away.

Restriktionerna för all handel och utskänkning ställdes på sin spets.Affärsidkare var tvungna hitta på nya sätt att få sina varor sålda.

Underleverantörer fick inte ut sina varor och det skapade otrygghet och osäkerhet i alla branscher.

Trots allt gick dock den halländska industrin bra och flera företag hade ökad omsättning bl.a. Getingeverken, Diab, Halleplast, JPGS Kaross, Lagafors och Hydro Specma.

Det händer också positiva saker för allmänheten  runt omkring i Halmstad.Glädjande att läsa i Hallandsposten att  2022 ska det finnas en restaurang på Fiskekajen!

Det pandemin har visat flera av oss är att arbetsmiljön har förändrats mot det digitala hemarbetet, möten och kontakter. Vi saknar dock det fysiska och sociala umgänget!

Nu väntar vi på vaccin som kommer att förändra vår vardag!

Tack Stefan för trevligt föredrag!

 

Veckoskrivare: Marie-Louise ”Pysse” Larsson

 

Nästa veckas programpunkt:

 Gamla Halmstad firar 100 år. Anders Bergenek berättar.