Halmstad-Norre Port
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

Rowico - Jessica Hammargren om framgångsfaktorer och framtidsvisioner

Tidpunkt:
Adress: Digitalt via Teams


Jessica Hammargren är delägare och VD för familjeföretaget Rowico.
Under hennes föredrag kommer vi att få lyssna till hur det är att driva ett företag som tredje generation vars affärsidé och struktur plötstlig blev föråldrad. Vi kommer att få lyssna till Jessicas tankar kring det gånga året och ta del av hennes erarenheter och syn på förändringsarbete och framgångsrikt ledarskap.