Halmstad Tre Hjärtan
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

”Halmstad Tre Hjärtan skall den nya rotaryklubben heta”  

Ungefär dessa ord yttrad den blivande charterpresidenten Olof Wiström då han tillsammans med sin hustru på en söndagspromenad passerade Värdshuset Tre Hjärtan. 

Halmstad hade i slutet av 80-talet fyra rotaryklubbar med ca 70–100 medlemmar i varje klubb. Det var därför en rimlig tanke att starta en femte klubb och Olofs idé var att detta skulle bli en frukostklubb som skulle mötas på onsdagar i det hus som givit dess namn, d.v.s. Värdshuset Tre Hjärtan.

Den 23:e augusti 1989 hölls det första mötet i den nya klubben och Erik Tenfelt talade om Rotary verksamhet och historia.

Därmed var den sjätte frukostklubben i landet bildad och 2014 firades 25-års jubileum och 1280 genomförda möten.

Erik Tenfelt deltog i firandet men tyvärr ej Olof Wiström som gick bort 1996.

Klubben hade vid starten 30 medlemmar. Idag är medlemsantalet 21 personer och klubben är således såväl Halmstads minsta som yngsta.

-