Halmstad Tre Hjärtan
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

President

Namn: Henrik Drakenberg

Sekreterare

Namn: Thomas Helgesson

Skattmästare

Namn: Peter Kellner

IT-samordnare

Namn: Lars Håkansson

Executive Secretary

Namn: Lars Håkansson

Executive Secretary

Namn: Thomas Helgesson

Immediate Past President (IPP)

Namn: Lars Håkansson

Ledamot

Namn: Åsa Karlsson

Ledamot

Namn: Per Stohr

vice Sekreterare

Namn: Martin Stephansson Laurell

Ledamot

Namn: Claes Hamilton