Halmstad Tre Hjärtan
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Henrik Drakenberg

Välkommen till Halmstad Tre Hjärtan Rotaryklubb där jag fått äran att under 2020/2021 leda vår klubb tillsammans med våra fantastiska medlemmar.

Jag ser fram emot ett spännande och utmanande år i den speciella tid vi befinner oss i med anledning av Covid-19. Nuläget har inneburit att vi fått tänka nytt och ställa om. Jag hoppas på fysiska möten under året, vi kommer dock att behöva komplettera med digitala möten för att inkludera alla våra medlemmar.

Temat för Rotary året 2020/21 är Rotary Opens Opportunities – Rotary öppnar möjligheter. ”Våra handlingar stora som små öppnar möjligheter för människor som behöver vår hjälp” säger Holger Knaack RI:s president för det här Rotaryåret. Och visst är det så. Vi kan göra skillnad.

Varför är jag Rotarian? I min klubb möter jag varje vecka medlemmar och gäster som har en annan bakgrund och representerar andra yrken än mitt eget. Jag får en möjlighet att bidra till välgörande och goda insatser i samhället, både lokalt och globalt. Ta del av föredrag som vidgar mina vyer, kanske är det inte alls ett område som jag vanligtvis är intresserad av. Men nästan alltid går jag därifrån med tanken; ”Det här var otroligt spännande och intressant”.  

Under mitt år som president vill jag fortsatt stärka gemenskapen i klubben, bland annat genom att få fler medlemmar att bli delaktiga i klubbens olika aktiviteter samt skapa förutsättningar för utvecklande och givande möten. Allt i syfte att behålla befintliga medlemmar samt locka nya medlemmar och gäster.

Klubbens inriktning

Vi ska ha trevligt på våra möten och alla våra gäster samt medlemmar ska känna sig välkomna.
”Gemenskap står i fokus i vår klubb”.

För oss är det viktigt att våra medlemmars kompetens och erfarenhet används i klubbens arbete. Samt att individens åsikter och värderingar inte kränks såväl som att vi har en stor bredd beträffande yrkesbakgrund, kön, ålder religion och etnisk tillhörighet. Det är berikande och skapar utveckling.                                                                                                                                             
Mål vi ska arbeta med under året;

Vi ska rekrytera minst två nya medlemmar

Bibehålla och om möjligt utveckla våra tre projekt, stöd till Östergårdsskolan, Gå för vatten och Yrkesmässan.

Under året är inriktningen att varje medlem ska bjuda med sig minst en gäst per månad till våra möten.

Genomföra ett strategiskt möte om var klubben befinner sig om fem år (styrning från Holger Knaack).

Utföra minst fyra arbetsplatsträffar/företagsbesök.

Införa Clubrunner (kommunikationssystem/app där vi bl.a. kan hålla kontakt med klubben).

Fortsätta stödja Polio Plus i den globala kampen att utrota polio.

Vänliga hälsningar

Henrik Drakenberg
President Halmstad Tre Hjärtan Rotaryklubb 2020-21