Halmstad Tre Hjärtan
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROJEKT - VTT


Stöd till Östergårdsskolan

Tre Hjärtan har under ett antal år stött Östergårdsskolans arbete med att introducera nyanlända ungdomar i det svenska samhället. Klubben finaniserar även ett stipendie som delas ut till den elev som gjort störst framsteg under årets skolarbete.

Gå för vatten

Projektet "Gå för vatten" är ett gemensamt projekt för alla Rotaryklubbar i Halmstad. Under en dag i maj månad arrangeras en tipspromenad i Halmstad som är gratis att deltaga på men som stöds av ett antal sponsorer. Insamlade pengar delas mellan de föreningar som deltar och en gåva till att hjälpa till att skaffa rent vatten i Afrika. Yrkesmässan

Yrkesmässan är ett projekt som Tre Hjärtan rotaryklubb genomför varje år tillsammans med Halmstads kommunala gymnasieskolor. Tre Hjärtan ansvarar för att bjuda in företrädare för ett 30-tal yrkeskategorier som eleverna i årskurs två för lyssna på under en förmiddag. Tanken är att eleverna på så sätt ska få en inblick i arbetslivet och därmed även få viss hjälp med sina kommande yrkesval.