Hässleholm-Snapphanen
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA


  

 

Några nedslag i tjugo års historia.

 

Året var 1984- George Orwells år, fast det blev kanske inte så illa ändå. Detta år muras ett exemplar av IKEA-katalogen in i grunden på forskarbyn Ideon i Lund, USA anklagar Irak för att använda senapsgas i kriget mot Iran, Ingemar Stenmark vinner storslalomcupen och ett ex av Kalle  Anka från 1948 säljs   för  10200 kronor.

I tidningsarkiven för mars månad 1984 kan man utläsa att   Peps Persson börjar härja, vandaler slår sönder för en miljon på Finja Betong, men låter växelkassan förbli orörd och  på Hovdala lovar P2-chefen Hans Nilsson GBF  "all hänsyn till naturen". Mycket folk kommer till bil- sportdagen på Göinge Bil. Av fotot att döma på den tidens rallydrottning, har nog en del kommit inte bara för hennes eminenta talang bakom ratten. Lennart Jönsson, halvt  oppositionsråd, vill bli helt råd. Medhåll f'ar han inte  av Douglas Roth,  halvt kommunalråd "Vi  har fler uppgifter, som förslagsställare och verkställare av beslut än vad oppositionsrådet har'' menar rådet Roth. Jo jo....

 bildas  Hässleholm-Snapphanen  Rotaryklubb.  Verksamhetsåret  1984-85

startar den 29 februari, men den högtidliga charterhögtiden i Hässleholms kyrka sker först den 30 mars.

Det extra veckabrev som upprättades i samband med charterhögtiden medföljer som bilaga och den första medlemsförteckningen finns under uppslag 3.

 

Under åren har det hållits 1000 möten- det 1000:e, det festliga   och välbesökta den   14 januari 2004 .Om  vi drar bort 100   egoföredrag   och 50 möten med kamratlig samvaro som programpunkt, blir kvar 850 möten med föredrag i något aktuellt   ämne. Med i snitt 35 minuter per föredrag   blir det 500 timmar. Rotarybroder, med 70 procents närvaro, har då åhört 350 timmar föreläsning dvs. nästan nio veckor, vilket borde kunna rendera tio poäng i "Allmänbildningskunskap". Vill du repetera eller komplettera   finns referaten i

årens samlade veckabrev - cirka 640 A4sidor referat av föredrag  - i källarvalven

hos Björn på IVAB.

 

Programutbudet- här ett urval:

    Lars Braw berättade om   "den flygande mulan" - ett flygplan , som skulle användas av "The   Helping Rotary''   för flyga ut läkare och medicin till avlägsna delar av Afrika. Planet fanns att beskåda på Everöds flygplats.

                  Chefen för seminstationen i Hörby berättade om  urvalet för-att fram bästa möjliga  avelstjur. "Det hade varit tomt i salen om herrarna varit med i sådan urvalsprocess", var det chockartade beskedet   till en samling gubbar, som tidvis tyckt sig vara utvalda.

    Hästvedasonen och  blivande   överbefälhavaren Bengt  Gustavsson beskrev sina tankar inför sitt uppdrag. Det vore kanske dags att be honom åter för ge sin version av varför det blev som det blev.

    JosefZirkelbach byggde nytt skal  till  fabriksnya Porsche. Varför är obekant, men det fanns tydligen en marknad.

    Ann  Ekeberg    gav  oss  en  inblick  i  rockmusikens    budskap.  Enligt  Ann uppmuntrade texterna till våld, mord och våldtäkt. Tur att man litet förstår!

    Gunnar Andreasson har satt outplånliga spår i klubbens  minnesalbum. En bedrift  var  att   berätta  om  och   illustrera  "Yngsjömordet"   med   klubb­ medlemmarna som agerande.


    Glenn Oredsson talade om "Framtidens mjölkproduktion". Han drog kanske själv praktiska slutsatser .Kossorna på Skea Gård lär ha försvunnit.

    "Jag  tror på storken" var rubriken för föredragshållaren - en överläkare i gynekologi. Han talade om storkprojektet i     södra Skåne. Varför blev vi egentligen förvånade? Det hade nog varit mer anmärkningsvärt, om han bekänt sig tro på storken som transportör.

 

 

 

Kvällsmötena med studiebesök är ett fint inslag i programverksamheten:

Vi har klappat Björsells Briar på nosen ute hos Jan Brink och pangat lerduvor på

sportskytteklubbens fina bana. Nåja, risken för duvorna  var väl inte särdeles stor utom när Pia Hansen, Anders Dicksson och Kjell Andersson "stylade".

 

Musikalitet, halsbrytande arrangemang och lekfullhet bjöds vi på i Röda rummet på Kulturhuset. Lennart Anden stod för konststycket att  Bleckhornen att spela utanför Lund första gången någonsin.

 

Ett oförglömligt minne är besöket på Blommeröds Stuteri, där Securitas grundare efter att ha lämnat den operativa skötseln av företaget, skapat ett stuteri för arabiska fullblod. De marmor- och kakelklädda utrymmen dessa aristokrater i hästvärlden hade som "stall", kan enbart upplevas och går näppeligen att beskriva med full rättvisa.

 

Ej att glömma "de våra", som med stor generositet kallat till besök och varmt bjudit  på sig själva och sitt företag: Kjell Magnusson, Lennart Nilsson, Bengt Adolfsson, Kjell Öman, Bengt-Olof   Uhrgård, Lennart Green, Rolf   Carlberg, Göran Olsson, Gull-Britt Jonasson, och Peter Karlsson. Väl också att  minnas brobesöken signerade Birgitta och Mats Williamson, Åke Sundkvist i   pansrad hemmiljö och Rolf Ohrlander med hotfull haubits.

 

Till kvällsminnen må läggas årligen återkommande julvesper, som flera gånger har  letts av  Friedrich Eberhardt. Vilka pärlor i tale- och förkunnarkonst, Herr Prosten!

 

Det första klubbmötet

hölls den 29 februari 1984. Charterpresidenten Samuel Brandström hälsade PP, PDG mm Kaj-Ewe Jönsson att hålla det första föredraget i klubben- "Rotary i världen"                                                                                       ·

 

Det längsta klubbmötet

hölls de 23 november 1994. Bussen avgick   0700. Kl 07.15 i trakten av Hölja

öppnade presidenten dagens möte. Vid punkten "dagens program " redogjorde Lennart Green för programmet och det stod  klart att vi var på lång dags färd mot natt. Likt ungar på skolutflykt gladdes vi åt  "förmiddagsfi.kan" och fortsatte mot Volvo Torslanda, där vi fick en gedigen presentation av företaget och serverades en välmatad buffe, innan vi åkte tåget genom fabriken och  såg hur komponenter från Olofstöm, Skövde och annorstädes, sattes ihop till "Sveriges mesta bil".

Så hemresa med paus för kvällsmat och i trakten av Hölja  avslutade presidenten dagens möte. Vid pass 2100 anlände vi åter till Hässleholm.

Var bilarna från Terslanda  också hamnade fick vi se, när Lennart Green några år

senare bjöd in till "Gammalt bilföretag i nya lokaler"

 

Den som är intresserad av de gångna  årens programutbud hittar detta i pärmen

"Klubbdata" som finns i dokumentskåpet på stadshotellet.


Distriktskonferensen  för   distrikt  2400   1987  arrangerades   av   hässleholms­ klubbarna.  Plats  var  Tyringe  KurhotelL  Evenemanget  blev  en  pärs  för  de tre presidenterna  att  hålla den  synnerligen  trevlige  men minst  sagt  spendersamme skeppsredaren och distriktguvernören  Allan B Olsson inom de ekonomiska ramar, som  stod               till  buds.  Enligt  hans  mening  var  han   beställaren   per  preferens, konferensens  ekonomiska   plus gick  till distriktet,  medan ett ekonomiskt  minus belastade klubbarna. Nåväl, allt löste sig så småningom och det blev en festlig och berikande  upplevelse.  Ett                   bidrag  till  räddning  för  hårt  ekonomiskt   pressade presidenter blev en säng skänkt från ett känt Hästvedaföretag.  Lotteriets  vinstlott gick världspresidentens representant.  Han  var turk och fann  det  besvärligt  att transportera  sin vinst till Ank:ara, varför han skänkte sängen åter för ny utlottning.

 

 

 

Klubbmedlemmarna:

Klubbens medlemsmatriklar  uppvisar  en ganska stor omsättning,  vilket ej är att förvåna då medlemmarna i en rotaryklubb  är aktiva och rörliga  personer. Enligt Kaj Månsson,  som lagt ner ett styvt  arbete i att kartlägga  medlemmarna  under våra tjugo år, har  drygt l 00  medlemmar funnits i matriklarna.

Av klubbens 26 chartermedlemmar  är 13 fortfarande kvar i klubben, fortfarande

alerta,  vågar  modig skrivare  påstå.  I varje  fall  kan  man  knappast  vid  okulär­

besiktning sortera ut seniorerna, eller.....?

 

Förteckning över alla klubbmedlemmar  och deras uppdrag finns under uppslag 4, för mer detaljerad information se i pärmen "Klubbdata".

 

27 november 1997 i minne.

Bakgrund  : Debatten  om  kvinnor     rotary    hade  känslomässigt  diskuterats    i rotaryvärlden  .

Så slog     USA's  Högsta  Domstol  fast,  att det  stred  mot  amerikanska konstitutionen, att neka kvinnor medlemskap i rotary. "Rätten  och packen eder", skulle man kunna beskriva  budskapet till rotaryrörelsen i världen.

 åter  till  onsdagen    den  27  november  och  vår  klubb.  Lennart   Green  var president och en kvinna skulle  väljas  in i   Snapphanen.   Kaj-Eve  Jönsson,  vår meste rotarian, tillskyndare  till vår klubb och   motståndare  till  kvinnor  i rotary fick   nyheten på torget strax före lunchtid. Den genuine    sportsmannen och gentlemannen Kaj-Ewe kom till mötet, efter att   snabbt bytt till kostym, för att deltaga och med oss  gratulera Birgitta Williamsson till att bli den första kvinnan i rotary  i  Hässleholm.   Presidenten   hade  inbjudit      distriktsguvernören      Inge Andersson att förrätta ceremonin och historisk händelse var faktum.

Sedan dess har ytterligare sex kvinnor valts in och  alla tycks finna detta i sin ordning.

 

Klubben  har  två  Paul  Harris  Fellow  (PHF)medlemmar.   Vår  charterpresident Samuel Brandström var den förste och Björn Börmestig är den andre. Det kan vara på sin plats att här än en gång harangera   Björn för hans utomordentliga  insatser för  klubbens ungdomsverksamhet.

Björns minnen och erfarenheter finns under uppslag 5.


Nyköbing - Själland Rotaryklubb.

 

En lördag i oktober 1991  kom åtta medlemmar med hustrur  från Nyköbing till Hässleholm. Lunch åts hos resp. värdfamilj, varefter en utfard till Hovdala och runt Finjasjön tog vid. På kvällen  samlades vi på Modulent, där Bengt-Olof Uhrgård arrangerat ett festligt middagsbord. Vilken trevlig kväll! Det var synd om dem som inte var med.

Besöket avslutades med söndagslunch på Björksäter, varefter nyfunna danska vänner reste åter till Danmark.

Året efter i maj månad gjorde vi   - åtta par - svarsbesök i Nyköbing. Utbytet pågick tom 1996. Mönstret var detsamma med studiebesök, middag, aktiviteter på

söndagen med efterföljande lunch. Variationen bestod givetvis i de skilda studiebesöken, men också i de lekfulla sysselsättningarna i tävlingsform på söndagsförmiddagarna. Det var tipsrunda, skytte , minigolf och en söndag då regnet skvalade över göingebygden    förlades övningarna till en loge på Sinclairsholm. Lördagskvällens  middagar var festliga föreställningar framförallt i Nyköbing. På  våra  middagar kom givetvis  värdfolket,  men  övriga  klubb­ medlemmar fann det dessvärre mödan värt att  deltaga.   Danskarna  ställde på hemmaplan upp nästan mangrant med damer och med ett sjuherrans festhumör.

I september 1997 bjöds danskarna till Hässleholm, men intresset var tydligen

svagt. Kaj Månsson och Sven Vannerberg   som genom åren lagt ner ett utomordentligt gott arbete tillsammans med sina danska motsvarigheter, nödgades inställa besöket.

 

Snapphanen.

Framför mig står min miniatyr av Axel Ebbes Snapphane. Att  honom som

klubbens "varumärke" var inte helt enkelt. Upphovsrätten   till gubben låg 1984

ännu någon tid hos släktingar till Axel Ebbe. De som till slut löste knuten var

Lennart Nilsson och Roland Fredriksson. Här skall inte spekuleras i vad och hur de gjorde, men nog tyckte jag att min miniatyrsnapphane blinkade lite konspiratoriskt.

Snapphanen var en rebell. Med skrivarens skånska ögon och hjärta en god sådan.

Huruvida valet av snapphanen   som symbol för klubben skulle antyda   någon rebellisk framtoning eller utpräglad frimodighet är svårt att veta. Klubben har levt itjugo år med gubben som frontalfigur  utan några uppseendeväckande göranden. Ja, de e ju de där med första kvinnan förstås.

 

Jag hälsar tack till de klubbröder, som bidragit med tips, men jag tager fullt ansvar för urvalet i dessa "nedslag" i klubbens historia. Det finns säkert andra händelser, som kunde varit lämpliga att   relatera eller personer att framhäva. Materialet att välja ur är i  sanning stort. Varje verksamhetsår har avsatt en välfylld pärm och därtill kommer några extra. Mycket av innehållet kan väl kan väl sägas vara aktuellt endast för stunden, men med större utrymme till förfogande, skulle en framtida redaktör med lämpligt urval, utan att bli alltför pretentiös, kunna ge  en mera fyllig    historiebeskrivning. Med koppling till den ständigt pågående samhällsutvecklingen kunde han/hon beskriva   rotaryrörelsens utveckling i allmänhet och klubbens i synnerhet.

M.p.h

Hans Nilsson

 

Bil.

Extra veckobrev från charterhögtiden


HÄSSLEHOLM-SNAPPHANEN ROTARYKLUBB

 

VECKOBREV

Nr Extra    Angående charterhögtiden fredagen den 30 mars 1984

!-   !    - rE -  -e -      !  -----------

Charterguvernör Tore Wrangborg

 

Charterpresident Samuel Brandström

 

'

Följande referat är en kortfattad redogörelse för aftonen,

grundad på skrivarens ur al av egen minnesbild.Den som önskar

mera ingående dokumentation,hänvisas till följande källor:

1 .Närvarande chartermedlemmar - förteckning

2.Gäster - förteckfiing

3.Program för charterhögtiden

4.Program vid c artermiddag

S.Talare och gåvor-  förteckning

6.Hässleholm-Snapphanen Rotaryklubb telegram till Hans Majestät

Konungen,Carl XVI Gustaf

7.Konungens svarstelegram

B.Sven Christenssons ljudupptagning i utskrift av

- charterhögtiden i kyrkan

- högtidsmiddagens tal

9.Lennart Nilssons fotodokumentation av charterhögtiden i kyrkan.

 

 

Referat.

 

Måhända det var marssolen och ej den stundande högtiden,som inspirerade koltrasten i hög trädposition invid kyrkan i Häss­ leholm att öva på vårens libretto.! vilket fall gav den ett stämningsfullt preludium                 åt chartermedlemmarna och deras gäster på väg till samling inför    ad som i klubbens historia

må benämnas stor begivenhet - charterhögtiden.

Vacker musik och skönsång gav ramen till högtidsord inledda

av vår president,som hälsade välkommen.Charter-/rotarybrodern

Curt Larsson gav i kombinationen val av psalmer och sina

predikaord ett innehåll av religiöst budskap och levande

vardag med anknytning till dagens speciella tillfälle.

 

Så kallades vi noviser av herr Guvernören Tore Wrang6org att

i koret ordna ·oss i led.Charterbrevet upplästes och bringades

i vår presidents hand.Presidenten behängdes med kedjan -

skänkt av Hässleholm Rotaryklubb.Presidenten fick dessutom

medalj,som erkänsla för att han varit tillskyndare av vår

klubb och  accepterat att bli dess charterprzsident.Så fick

vi våra insignier - rotarymärket på kavajslaget - av guver­

nören,som assisterades av charterpresidenten och presidenten

i Hässleholm Rotaryklubb,Sven Erik Sallerfors.Fadderklubbarna

blev ej lottlösa - en dekal blev deras synbarliga bevis på

och tack för vilja och insats.

 

Så samfades vi till fest.Hans Majestät Konungens hälsnings­ telegram gick oss till hjärtat.! varje fall steg sången sam­ fällt och om majestätet någon gång under kvällen skänkte Snapphanen en tanke,bör väl sången även gått "till kungen fram".

 

Så avåts   middagen under samspråk.Muntert ibland,kan man förmoda,i varje fall glatt högljutt tills toastmastern efter huvudrätten           ed klingande gong-gong äskade tyst ad och bjöd den förste talaren vår uppmärksamhet.


Guvernören inledde de femton (f) talarnas rad.Författaren till "Snapphanen....." (se charterprogrammet) kan ej en­ dast skriva utan förvisso också tala.Med humor och bravur talade Sven Erik om rotary i allmänhet och vår klubb i syn­ nerhet.Sedan följde de alla och överräckte gåvor till bu- gand pr e sid e n t . 11 Standar som g å va,stand up",m y ntad  skrvarens kvicktänkta bordsdam vid ett motionsutövande.Att talaren stundom har en baktanke med sina lyckönskningar, avslöjade kommunfullmäktiges ordförande Staffan Hammer:

- Var:•gång ni på resa i världen berättar från vilken klubb ni kommer,nämner ni Hässleholm.

-Jo Du Staffan,det där med sådd och skörd.

 


-Ja,vad skall en Snapphane säga,undrade vår president då hyllningsstormen mojnat.Nåväl,Samuel tackade alla för allt och sände en hälsning med hem till respektive klubb.

 

Eva Lundberg underhöll med vissång och toner från operettens värld,ackompanjerad av Bo Myr n.


 

 

 

 

 

,--


Ett digert middagsprogram slutade först när· dagens sista timma gick in och aftonens dirigent  Ake Sundkvist bröt ta f f le n oc h påb j öd "str ä c ka på bene.ri paus".

 

Kaffe och avec fullbordade kvällens kulinariska utsvävningar,· er nya och gamla rotaryaner med damer gick hemåt i vårnatt.En charterhögtid och chartetfest Var till än a-

lertalet av oss den enda.

 

 

 

/Hans