Hässleholm
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

Den 8 september 1943 samlades ett antal hässleholmare, 21 stycken, till ett
möte på Stadshotellet för att diskutera bildandet av en Rotaryklubb i Hässleholm.
En interimstyrelse tillsattes med T4-översten Knut Hagberg som president,
lasarettsläkaren Karl-Axel Lagergren som vicepresident och filosofie lektorn
Axel Ingvar som sekreterare. Därigenom blev Hässleholm den första stad i 
Kristianstads Län som bildade en Rotaryklubb.

Stadgar för klubben antogs den 19 oktober 1943. Den 13 april 1944 antogs klubben
som medlem i Rotary International enligt brev från det europeiska sekretariatet
i Zürich.

Hässleholm Rotaryklubb är idag verksam med 41 medlemmar. Möten hålls
varje fredag klockan 12:15 på Göingehuset i Hässleholm.

Standar