Hässleholm
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Tal i samband med presidentskifte

Tal i samband med presidentskifte

Tillbakablick över året som gått

 

Alla år är unika men 2019/20 har nog varit exceptionellt och som vi kommer att minnas så länge vi lever. Inte för att jag har varit president (haha) utan för att de hänt så speciella saker under året.

 

Dels har vi gjort en sammanslagning av två klubbar med varsin historia, lokala rutiner och etikett. Jag trodde det skulle bli en tuff utmaning med starka viljor åt olika håll, men tack vare god planering och framförhållning, öppna kort och en stor portion ödmjukhet från alla så gick den sammanslagningen fantastiskt smidigt igenom och nu känns det verkligen som vi är ETT glatt gäng som vill driva Rotary vidare i en kamratlig anda.

 

Vi har också varit riktigt aktiva globalt i år och hjälpt Rotary Doctors i Kenya med mycket pengar, totalt 26890kr. Vandringsdagen i september drog in totalt 16.000 kr, som gick till en iordningställd brunn som är fullt fungerande. Konstlotteriet i julas drog in 4000 kr till RD Jeepverksamhet, Företagsbesöket på Bergendahls i höstas resulterade i 2.300 kr och nu senast uteblivna möten skänkta luncher summerades till 4.590kr. De 6890 kr ska gå till Corona-utbildning av volontärer i Kenya som ska sprida de viktiga budskapen som hela världen ska följa.

 

Årsmötet gick av stapeln och en ny styrelse kunde väljas trots att valberedningen inte hade klart med inkommande president för 21/22. Det löste sig dock under mötet av ett djärvt spontanförslag som accepterades av den föreslagna kandidaten. Tack Bo Johansson!

 

Julvespern genomfördes stämningsfullt och trevligt som vanligt och vi införde en ny tradition av julavslutning i form av jullunch med julpotpuri under ledning av våra duktiga sångfåglar i klubben.

 

Lokala projekt som vi gett bidrag till under året är dels en plats vid Berzeliusdagarna för en student vid HTS. Det var kompetensutvecklingsdagar inom kemiområdet som hölls i Stockholm i januari. Dels ett cykelhjälmsbidrag till ett integrationsprojekt i Hässleholm som drivs av kommunen som handlar om att lära nyanlända att cykla under 1 års tid. Hjälmarna kostade 3870 kr och vi kommer att sätta klisterdekaler med Rotary-emblemet på de 30 hjälmarna vi skänker. (detta tog vi beslut om idag)

 

Vårvintern flöt på bra med intressanta program och aktiva deltagare och presidenten började känna sig varm i kläderna. Nu var det bara en räkmacka ner till presidentskiftet … trodde jag.

 

Plötsligt slog bomben ned i form av Corona/Covid 19. Vårt sista klubbmöte visade sig bli den 6 mars 2020. Klubbmästare Tomas iordningsställde en skylt som mötte oss alla i entrén med en uppmaning om att vi på dagens möte hälsar varandra utan handslag och håller avstånd med anledning av smittorisken Corona. Den 13 mars var det ett faktum över hela världen – Corona/Covid 19 blev klassat som en pandemi. Vi i klubben hade redan tagit beslut om att göra ett uppehåll, men pandemiförklaringen såg till att alla våra möten ställdes in på obestämd tid.

 

Vi trodde det hela skulle blåsa över så vi skulle kunna återuppta våra möten, men ack vad vi bedrog oss. Det blev en riktig långkörare. För att upprätta någon typ av kontakt med er skickade jag en film i påsktider samt månadsbrev i april och maj.

Nu står vi här 8 st för att bevittna ett presidentskifte. Vi ville inte skjuta på det eftersom vi inte vet när allt är igång som vanligt, men vi begränsade oss till sittande och inkommande styrelse och med 8 närvarande känns det inte svårt att hålla avstånd utanför Hässleholmsgården på trädgårdssidan. J

 

Jag vill tacka för ett roligt, spännande, annorlunda år och ett mycket gott samarbete inom styrelsen. Utan er hade vi aldrig rott detta i land. Närvarande styrelsemedlemmar fick varsin röd ros. Jag är inte avskräckt och skulle kunna tänka mig att göra detta fler gånger, men det kan vänta några år och nu ska bli skönt med sommarledighet.

 

 

Trevlig sommar!

 

Annica Hansson Borg

President Hässleholm Rotaryklubb 2019/2020

20200617