Funktionärer

President

Namn: Ann-Christine Enqvist

Sekreterare

Namn: Lena Mårtensson

Skattmästare

Namn: Per Franklin

IT-samordnare

Namn: Kaj Persson

IT-samordnare

Namn: Kjell Östlund

IT-samordnare

Namn: Tomas Andrén

Executive Secretary

Namn: Kjell Östlund

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Anders Hedlund

Telefon: +46 0760-252800

E-post: anders@hedlundfastigheter.se

Ledamot Programkommittén

Namn: Ann Fejne

Ordf. Serviceprojekt

Namn: Anders Hedlund

Telefon: +46 0760-252800

E-post: anders@hedlundfastigheter.se

Klubbmästare

Namn: Harald Kolmert

Webmaster

Namn: Tomas Andrén

Revisor

Namn: Lars Starck

Vice President

Namn: Johan Krönmark

Telefon: +46 0708771076

E-post: johan.kronmark@gmail.com

Kontaktperson internationell tjänst

Namn: Kjell Östlund

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Tomas Andrén

Revisor

Namn: Lars Eliasson

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Lars Starck

Valberedning

Namn: Johan Krönmark

Telefon: +46 0708771076

E-post: johan.kronmark@gmail.com

Registeransvarig

Namn: Kjell Östlund

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Henrik Arnekull

Valberedning

Namn: Hans Dieden

Rotaractansvarig

Namn: Johan Krönmark

Telefon: +46 0708771076

E-post: johan.kronmark@gmail.com

Kontaktperson RFE

Namn: Torsten Gerge

Ledamot Programkommittén

Namn: Mattias Fransson

Kontaktperson GSE

Namn: Henrik Arnekull

Immediate Past President (IPP)

Namn: Hans Dieden

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Håkan Bergendorff

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Hans Dieden

Klubbinstruktör

Namn: Ann-Christine Enqvist

Ordf. Programkommittén

Namn: Olof Åström

Valberedning

Namn: Anders Hedlund

Telefon: +46 0760-252800

E-post: anders@hedlundfastigheter.se

Ledamot Programkommittén

Namn: Kaj Persson

Inkommande Sekreterare

Namn: Ann Fejne

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: helsingborg-berga@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Scandic Hotel Helsingborg Nord
Florettgatan 41
25467 Helsingborg

Ordinarie mötestid: Måndagar 07:30

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Under arbete
2019-09-23 07:30