President: Ann-Christine Enqvist

Tack för förtroendet att få presidentkedjan runt min hals. Det är en ära att få leda denna fina klubb under rotaryåret 19/20.
Rotary International´s vision inför detta år lyder "Rotary Connects the World". "Vi ser en värld där människor går samman för att gemensamt skapa varaktig förändring i alla länder, i våra lokal samhällen och även hos oss själva".
Det är en god sammanfattning av vad Rotary står för för mig. Att vi tillsammans gör gott ute i världen, att vi tillsammans kan påverka i vår omedelbara närhet och att det även är ett yrkesnätverk som kan ge mig utbyte i min profession. 
Mina mål med min presidentperiod är att få balans mellan klubbens "4 ben". Nätverk, god samvaro, givande föredrag och välgörenhet. Av dessa behöver vi jobba på att utveckla nätverket och öka välgörenhetsdelen. 

Anki

Paul Harris grundidé var att eldsjälar från olika yrkesgrupper i samhället skulle delge varandra kunskap till ömsesidig nytta och för att tillsammans bidra till fred och en bättre värld. Rotarymedlemmarna är mentorer till varandra och andra.

 

Rotarys kärnvärden är tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap. 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: helsingborg-berga@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Scandic Hotel Helsingborg Nord
Florettgatan 41
254 67 Helsingborg

Ordinarie mötestid: Måndagar 07:73

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Kommer snart