Järfälla-Kvarnen
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

Kort om Rotary
Vi är en politiskt och religiöst oberoende organisation, som bildades 1906 i Chicago av advokaten Paul Harris som ett yrkesnätverk med medlemmar från olika professioner för att bistå varandra med råd och dåd. Så småningom började man även ägna sig åt sociala projekt, bl. a. sponsrade man Chicagos första offentliga toalett.

Idag finns Rotary i 200 länder med 35.000 klubbar och 1.200.000 medlemmar. Till Sverige kom Rotary 1926 och vi är nu 516 klubbar med 25.000 medlemmar över hela landet. 

Vi vill gärna ha fler aktiva medlemmar
Rotary är världens överlägset största yrkesnätverk med socialt engagemang. I din yrkesroll vad Du än sysslar med kommer Du att ha både nytta och glädje av Rotary lokalt, nationellt och internationellt genom vår grundinställning "Service above self" -att tjäna våra medmänniskor, vilket i hög grad innebär att stötta våra medlemmar. Du är som är Rotarymedlem välkommen till alla Rotaryklubbar över hela världen och kan ta del av medlemmars kontakte, kunskaper och erfarenheter.    

Det krävs inga formella meriter för att bli medlem. Tidigare var Rotary en mansklubb, men nu är vi öppna för alla och i vår klubb är ca 1/3 kvinnor och denna andel är i ökande. Du bör i alla fall vara intresserad av samhället, öppen för att lära nytt och beredd att ställa Dina kunskaper och erfarenheter till förfogande. Genom de föredrag vi får lyssna till varje vecka tar vi del av kunskaper och erfarenheter inom alla olika områden. 

Vår klubb har ca 40 medlemmar och vi blir efterhand mer och mer verkliga vänner, då vi lär känna varandra och genom de egoföredrag alla medlemmar förväntas hålla, så får Du tala om vem Du är och Du får också veta vilka Dina andra Rotarykamrater är.  

Utöver de olika projekt vi driver, som du kan ta del av från våra länkar, kan du också se aktuellt program. Vi har även interna sociala aktiviteter, matlagningskurs, golf, teaterbesök, vår och julfest, företags och evenemangsbesök och är öppna för nytt.

Bli medlem i Järfälla Kvarnen genom att ta kontakt med någon av våra medlemmar eller helt enkelt kom till någon av våra luncher på fredagar kl 12-13.30, träffa medlemmar, lyssna till ett föredrag och ät en god lunch tillsammans med oss så kan Du känna efter om det skulle passa Dig. Mötesplats är restaurang Sjökanten i Järfälla.