Järfälla-Kvarnen
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

President

Namn: Sören Bucksch

Sekreterare

Namn: Anders Lekholm

Skattmästare

Namn: Jan-Erik Malmgren

IT-samordnare

Namn: Lars Bjälkvall

Tillträdande President

Namn: Carin Johansson

Revisor

Namn: Kristina Berghald

Ordf. Programkommittén

Namn: Björn Falkeblad

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Christian Wallgren

Immediate Past President (IPP)

Namn: Per Norlén

Revisor

Namn: Gunnar Dubois