Järfälla
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

Den första sonderingen till bildandet av en rotaryklubb i Järfälla togs i februari 1958 och den 4 mars 1959 godkändes klubben av Rotary International. Spånga Rotaryklubb var charterklubb.

 

Charterfest hölls den 30 maj 1959 med först en ceremoni i Järfälla kyrka, därefter en fest på restaurang Vällingehus. Ett telegram till Rotarys beskyddare Hans Majestät Konungen besvarades likaledes med ett telegram med lydelsen:”Mitt tack med hjärtlig lyckönskan till den nya klubben. Gustav Adolf.”

Järfälla Rotaryklubbs historia finns dokumenterat i fyra jubileumsskrifter avseende klubbens 40, 50, 55 och 60 år.

Klubbens aktuella verksamhetsområden framgår av vår aktuella Rotaryklubbstruktur