Järfälla
STOCKHOLMS VÄSTRA
ProjectView

NYHETSARTIKLAR

Rotarys Kamratskapsstipendium

Det tilldelas en flicka och en pojke i årskurs 5 i Lundskolan, Tallbohovskolan, Neptuniskolan och Ulvsättraskolan

Avsikten med stipendiet är att starta eller i bästa fall fortsätta en process för att öka elevernas sociala kompetens, respekt och förståelse för andra mm.

Bästa kamratskap betyder i detta sammanhang

•  att göra sitt bästa i sina studier

•  att vara ett föredöme för sina kamrater

•  att bidra till att elever och personal känner stolthet för sin skola

•  att visa gott omdöme i sitt handlande gentemot sina medmänniskor

Stipendiet består av ett diplom och en penningsumma och utdelas vid avslutningen av höstterminen.

Tanken bakom detta val av tidpunkt för utdelning är att stipendiaterna skall vara kvar i samma skola en till tre terminer och kunna "visa vägen" för sina kamrater.

 

Projektledare Yvonne Lagerhäll