KLUBBENS HISTORIA

Den första sonderingen till bildandet av en rotaryklubb i Järfälla togs i februari 1958 och den 4 mars 1959 godkändes klubben av Rotary International. Spånga Rotaryklubb var charterklubb.

 

Charterfest hölls den 30 maj 1959 med först en ceremoni i Järfälla kyrka, därefter en fest på restaurang Vällingehus. Ett telegram till Rotarys beskyddare Hans Majestät Konungen besvarades likaledes med ett telegram med lydelsen:”Mitt tack med hjärtlig lyckönskan till den nya klubben. Gustav Adolf.”

Järfälla Rotaryklubbs historia finns dokumenterat i tre jubileumsskrifter avseende klubbens 40 år, 50 år och  55 år.

Klubbens aktuella verksamhetsområden framgår av vår aktuella Rotaryklubbstruktur
 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Tel: 0708-56 04 05 E-post:

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Restaurang Sjökanten
Bruttovägen 1A
17543 Järfälla

Ordinarie mötestid: Onsdagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

RAPPORT FRÅN RI CONVENTION I HAMBURG
2020-02-05 12:00