KLUBBENS HISTORIA

Den första sonderingen till bildandet av en rotaryklubb i Järfälla togs i februari 1958 och den 4 mars 1959 godkändes klubben av Rotary International. Spånga Rotaryklubb var charterklubb.

 

Charterfest hölls den 30 maj 1959 med först en ceremoni i Järfälla kyrka, därefter en fest på restaurang Vällingehus. Ett telegram till Rotarys beskyddare Hans Majestät Konungen besvarades likaledes med ett telegram med lydelsen:”Mitt tack med hjärtlig lyckönskan till den nya klubben. Gustav Adolf.”

Järfälla Rotaryklubbs historia finns dokumenterat i tre jubileumsskrifter avseende klubbens 40 år, 50 år och  55 år.

Klubbens aktuella verksamhetsområden framgår av vårt aktuella organisationsschema nedan.
 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Restaurang Sjökanten
Bruttovägen 1A
17543 Järfälla

Ordinarie mötestid: Onsdagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Egoföredrag - Tomas Bornestaf
2018-08-22 12:00