PROJEKT - Avslutade projekt

Barnens Träd

2015-05-03

Järfälla Rotaryklubb driver projektet Barnens Träd i samarbete med föreningen Barnens Träd och Järfälla kommun.

Barnens träd planteras för att uppmärksamma alla barns rätt till en värdig barn-dom där alla barn skall få känna trygghet, ha möjlighet till en god uppväxt och ett gott liv enligt barnkonventionen.

Jonas Paulman, som själv haft en tuff uppväxt, är initiativtagare till Barnens Träd.

1989 skrev Sverige under Barnkonventionen och regeringen lovade följa dess regler. Här i Järfälla har man kommit långt med tänkandet kring barnkonventionen. Carin Hallstedt Idstam är barnombud och sakkunnig i Barnkonventionen. Hon har under många år arbetat på Järfällas skolor med att utbilda barnen i Portalartiklarna i Barnkonventionen. Hon informerar dem bla om att demokrati inte betyder att man kan få allt man vill ha, men att barn alltid har rätt att säga sin mening och att bli lyssnade på.

Med stöd av Carin bjuder barnen in politiker och kommunala tjänstemän till en barnhearing där de ställer viktiga frågor. Mötet om barnens viktiga frågor anordnas enligt artikel 12 i Portalartiklarna i Barnkonventionen.

I vårt gemensamma projekt håller Jonas föreläsningar för skolornas personal. Järfälla Rotaryklubb skänker ett träd/Kompisträd till varje skola. Barnen väljer via sitt elevråd träd, planterar dem och ser till dem. Elevrådet får en Rotary-medlem som kontaktperson och stöd.

Läsåret 2013-2014 fick Berghemskolan, Nybergskolan, Olovslundskolan och Tallbohovskolan ett varsitt träd planterat.
Läsåret 2014-2015 fick Källtorpskolan, Ulvsättraskolan, Iljansbodaskolan och Kolarängsskolan ett varsitt träd planterat.
Läsåret 2015-2016 fick Fastebolskolan, Hägbyskolan, Sandvikskolan och Kvarnskolan ett varsitt träd planterat.


Projektgrupp:
Carin Hallstedt Idstam, Järfälla kommun
Inger Evertson, Järfälla Rotaryklubb
Jonas Paulman, Barnens Träd
Kicki Trodin, Järfälla Rotaryklubb
Yvonne Lagerhäll, Järfälla Rotaryklubb

För ytterligare information:
Kicki Trodin, 070 577 80 91, kicki@huskroken.se
Järfälla Rotaryklubb
Barnens Träd Facebook   
facebook share button twitter share button linkedin share button

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Tel: 0708-56 04 05 E-post:

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Restaurang Sjökanten
Bruttovägen 1A
17543 Järfälla

Ordinarie mötestid: Onsdagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Framtidsfullmakter - Sanna Wetterin från Fenix familjejuridik
2020-05-06 12:00