Funktionärer

President

Namn: Marta Hedberg-Granath

Telefon: +46 0721-51 12 34

Sekreterare

Namn: Margaretha Konradsson

Telefon: +46 0730-42 43 86

Skattmästare

Namn: Kristina Trodin Johansson

Telefon: +46 070-577 80 91

IT-samordnare

Namn: Owe Hessler

Telefon: +46 070-480 46 14

Executive Secretary

Namn: Owe Hessler

Telefon: +46 070-480 46 14

Executive Secretary

Namn: Lars-Erik Rydbrant

Telefon: +46 070-258 56 27

E-post: rydbrant@telia.com

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Monica Boye-Møller

Telefon: +46 0701-13 54 16

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Eva Arvidsson

Telefon: +46 072-745 55 25

Immediate Past President (IPP)

Namn: Tommie Sjödahl

Telefon: +46 070-652 30 01

Matrikelansvarig

Namn: Owe Hessler

Telefon: +46 070-480 46 14

Mottagning Lunch

Namn: Elisabeth Holmström

Telefon: +46 0769-15 21 14

Kamratskapsstipendium

Namn: Yvonne Lagerhäll

Telefon: +46 070-546 51 32

vice Sekreterare

Namn: Tomas Vanberg

Telefon: +46 072-402 87 31

SFI

Namn: Tommie Sjödahl

Telefon: +46 070-652 30 01

Kontaktperson Godby

Namn: Lennarth Pehrson

Telefon: +46 070-698 77 52

Ansvarig PHF

Namn: Ulf Boström

Telefon: +46 0768-56 82 57

Ordförande Yrkestjänskommittén

Namn: Kjeld Dines Boye-Møller

Telefon: +46 070-756 71 19

Ledamot Programkommittén

Namn: Tomas Vanberg

Telefon: +46 072-402 87 31

Revisor

Namn: Carl Eric Anstenius

Telefon: +46 073-631 70 29

Kontaktpers. Läkarbanken

Namn: Lennarth Pehrson

Telefon: +46 070-698 77 52

Järfälla Affärsnätverk

Namn: Kjeld Dines Boye-Møller

Telefon: +46 070-756 71 19

Ledamot Programkommittén

Namn: Lena Östlund

Telefon: +46 0707-47 77 14

Kontaktperson Siri Lanka

Namn: Tommy Fredriksson

Telefon: +46 070-673 70 60

Mottagning Lunch

Namn: Lars-Åke Karlsson

Telefon: +46 070-727 22 12

Webmaster

Namn: Bengt Eresund

Telefon: +46 0708-49 93 04

Vinlotteri

Namn: Tomas Bornestaf

Telefon: +46 076-8189542

vice Sekreterare

Namn: Tommy Fredriksson

Telefon: +46 070-673 70 60

RYLA

Namn: Anita Mickos

Telefon: +46 070-543 89 03

Ordf. Programkommittén

Namn: Lars-Erik Rydbrant

Telefon: +46 070-258 56 27

E-post: rydbrant@telia.com

Revisorsuppleant

Namn: Sven C G Andersson

Telefon: +46 070-521 88 94

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Inger Evertson

Telefon: +46 08-580 203 30

Registeransvarig

Namn: Owe Hessler

Telefon: +46 070-480 46 14

Kontaktperson Samhällstjänst

Namn: Lars-Erik Rydbrant

Telefon: +46 070-258 56 27

E-post: rydbrant@telia.com

Arkivarie

Namn: Stefan Leffler

Telefon: +46 0701-84 45 38

Närvarorapportör

Namn: Owe Hessler

Telefon: +46 070-480 46 14

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Monica Boye-Møller

Telefon: +46 0701-13 54 16

UF

Namn: Lars-Erik Rydbrant

Telefon: +46 070-258 56 27

E-post: rydbrant@telia.com

Tillträdande President

Namn: Anders Karpesjö

Telefon: +46 0708-560405

Kontaktperson GDPR

Namn: Owe Hessler

Telefon: +46 070-480 46 14

Revisor

Namn: Elisabeth Holmström

Telefon: +46 0769-15 21 14

Skrivargrupp

Namn: Margaretha Konradsson

Telefon: +46 0730-42 43 86

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Tel: 0708-56 04 05 E-post:

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Restaurang Sjökanten
Bruttovägen 1A
17543 Järfälla

Ordinarie mötestid: Onsdagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Jag som rådman i tingsrätten
2019-05-29 12:00