Funktionärer

President

Namn: Marta Hedberg-Granath

Telefon: +46 0721-51 12 34

Sekreterare

Namn: Margaretha Konradsson

Telefon: +46 0730-42 43 86

Skattmästare

Namn: Kristina Trodin Johansson

Telefon: +46 070-577 80 91

IT-samordnare

Namn: Owe Hessler

Telefon: +46 070-480 46 14

Executive Secretary

Namn: Owe Hessler

Telefon: +46 070-480 46 14

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Monica Boye-Møller

Telefon: +46 0701-13 54 16

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Eva Arvidsson

Telefon: +46 072-745 55 25

Kontaktperson Siri Lanka

Namn: Tommy Fredriksson

Telefon: +46 070-673 70 60

vice Sekreterare

Namn: Tommy Fredriksson

Telefon: +46 070-673 70 60

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Inger Evertson

Telefon: +46 08-580 203 30

Arkivarie

Namn: Stefan Leffler

Telefon: +46 0701-84 45 38

Tillträdande President

Namn: Anders Karpesjö

Telefon: +46 0708-560405

Immediate Past President (IPP)

Namn: Tommie Sjödahl

Telefon: +46 070-652 30 01

SFI

Namn: Tommie Sjödahl

Telefon: +46 070-652 30 01

Revisor

Namn: Carl Eric Anstenius

Telefon: +46 073-631 70 29

Registeransvarig

Namn: Owe Hessler

Telefon: +46 070-480 46 14

Närvarorapportör

Namn: Owe Hessler

Telefon: +46 070-480 46 14

Kontaktperson GDPR

Namn: Owe Hessler

Telefon: +46 070-480 46 14

Matrikelansvarig

Namn: Owe Hessler

Telefon: +46 070-480 46 14

Kontaktperson Godby

Namn: Lennarth Pehrson

Telefon: +46 070-698 77 52

Kontaktpers. Läkarbanken

Namn: Lennarth Pehrson

Telefon: +46 070-698 77 52

Mottagning Lunch

Namn: Lars-Åke Karlsson

Telefon: +46 070-727 22 12

RYLA

Namn: Anita Mickos

Telefon: +46 070-543 89 03

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Monica Boye-Møller

Telefon: +46 0701-13 54 16

Revisor

Namn: Elisabeth Holmström

Telefon: +46 0769-15 21 14

Mottagning Lunch

Namn: Elisabeth Holmström

Telefon: +46 0769-15 21 14

Ansvarig PHF

Namn: Ulf Boström

Telefon: +46 0768-56 82 57

Webmaster

Namn: Bengt Eresund

Telefon: +46 0708-49 93 04

Ordf. Programkommittén

Namn: Lars-Erik Rydbrant

Telefon: +46 070-258 56 27

E-post: rydbrant@telia.com

Kontaktperson Samhällstjänst

Namn: Lars-Erik Rydbrant

Telefon: +46 070-258 56 27

E-post: rydbrant@telia.com

UF

Namn: Lars-Erik Rydbrant

Telefon: +46 070-258 56 27

E-post: rydbrant@telia.com

Kamratskapsstipendium

Namn: Yvonne Lagerhäll

Telefon: +46 070-546 51 32

Ordförande Yrkestjänskommittén

Namn: Kjeld Dines Boye-Møller

Telefon: +46 070-756 71 19

Järfälla Affärsnätverk

Namn: Kjeld Dines Boye-Møller

Telefon: +46 070-756 71 19

Revisorsuppleant

Namn: Sven C G Andersson

Telefon: +46 070-521 88 94

Skrivargrupp

Namn: Margaretha Konradsson

Telefon: +46 0730-42 43 86

vice Sekreterare

Namn: Tomas Vanberg

Ledamot Programkommittén

Namn: Tomas Vanberg

Ledamot Programkommittén

Namn: Lena Östlund

Vinlotteri

Namn: Tomas Bornestaf

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Restaurang Sjökanten
Bruttovägen 1A
17543 Järfälla

Ordinarie mötestid: Onsdagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Egoföredrag - Tomas Bornestaf
2018-08-22 12:00