President: Anders Karpesjö

 

 

 

Välkommen till Järfälla Rotaryklubb.

 

En ideell, lokal och internationell förening

Jag får ofta den förvånade kommentaren att hur kan en så liten förening med bara drygt 40 medlemmar få så mycket ur händerna. Här drivs en rad engagerade serviceprojekt och verksamheter. Järfälla Affärsnätverk (tillsammans med Företagarna Järfälla) där småföretagare en fredag i månaden träffas, lyssnar på relevanta föredrag och minglar. Kamratskapsstipendiet i samarbete med skolan. Samtalsgrupper för nyanlända (Sfi). Ung Företagsamhet i samarbete med skolan. I höst 2019 startar ett nytt samarbete med skolan, inom ramen för Skola – Näringsliv, där våra medlemmar berättar om sitt yrkesliv och sin yrkesresa.

Allt arbete sker genom ideellt engagemang och yrkeserfarenhet. Men vi verkar inte bara lokalt med att försöka göra gott. Genom Nutrition for life, bidrar vi till att skolbarn på Sri Lankas landsbygd får frukost så att de förmår ta till sig undervisningen. Över hela världen driver Rotary End polio now, baserat på nolltolerans. Ingen ska drabbas av polio.

Vårt engagemang bidrar till varandras personliga utveckling. En viktig verksamhet är lunchföredragen som sedan vår förenings födelse år 1959 skapar meningsfulla och intressanta lunchmöten med engagerade diskussioner.

Vår ordinarie mötestid är onsdagar kl. 12.00 – 13.30 på restaurang Sjökanten. Välkommen att träffa oss.

Anders Karpesjö

President

jarfalla(at)rotary.se 

 

 

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

Tel: 0708-56 04 05 E-post:

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Restaurang Sjökanten
Bruttovägen 1A
17543 Järfälla

Ordinarie mötestid: Onsdagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

RAPPORT FRÅN RI CONVENTION I HAMBURG
2020-02-05 12:00