Karlskoga-Nobel
STOCKHOLMS VÄSTRA

NYHETSARTIKLAR

Trädgårdsföreningen

I samband med lunxhmöte på Bofors Hotel den 22 oktober berättade Trädgårdsföreningens ordförande Kerstin Birkenflo Lilja  om dess ursprung.
Sedan visade dess sekreterare Ea Sahlberg Blom 2019 års orogram, eftersom man ställt in 2020 pga coronan.
Inför 2021 kommer man att erbjuda coronaanpassat program.

Föreningslivet i Karlskoga

Marina Sjödahj från Karlskoga kommun berättade vid lunchmöte på Boford´s Hotel den 15 oktober om vilka föreningar som erhåller bidrag och vilka regler som gäller.

Tre senaste lunchföredragen

Vid lunchmöte på Bofors Hotel den 17 september berättade Annika Westerling om sitt företag Agefa miljö ab.
Annika Rosdahl berättade om Nyckelfonden den24 september,
Den 1 oktober berättade P A Ljunng om Företagarföreningen.

Stipendieutdelning 2020

Tisdagen den 9 juni ute vid Björkborns konferenscenter utdelades tre Rotary stinpdier, nämnligen till Fredrik Lundblad i kultur, Adam Elhendy i idrott och Nastaran Azimin i natur/teknik. Alf Rosberg föredrog motiveringarna till stipendierna, Robert Carlsson överlämnade Rotogram som bevis på stipendiet och Margaretha Rosberg överlämnade blommor. Per Aspeli förevigade ceremonin. Reporter från KT/Kuriren fanns också på plats, Efter ceremonin avnjöts kaffe med fikabröd.

Filip Lundblad, Kultur

Motivering: Filip har under många år varit elev i Kulturskolan i Karlskoga. Detta har resulterat i att han i dag är förste violinist i Karlskoga Symfoniorkester.  Detta har skett samtidigt med framgångsrika studier på Möckelngymnasiets naturvetenskapliga program. Adam söker in på läkarutbildningen i Uppsala och förbereder provspelning för att bli antagen i Uppsala universitets symfoniorkester. Filip är en förebild och en god ambassadör för Kulturskolan i Karlskoga.

Adam Elhendy Gunnarsson, Idrott

Motivering: Adam är friidrottare med en inriktning på 100-, 200-, och 400 m samt längdhopp. Adam har visat att med höga ambitioner och träningsvilja går det att nå goda resultat med framskjutna placeringar i ungdoms- och junior SM som följd.  Med en målbild att få representera Sverige i landslagssammanhang är Adam också är en god föebild för friidrotten i Karlskoga. Till detta skall läggas att Adam också har en ambition att utbilda sig till specialistläkare.

Nastaran Azimin, natur/teknik

Motivering: Nastaran har under sina tre år på det naturvetenskapliga programmet på Möckelngymnasiet i Karlskoga visat ett stort intresse och engagemang för sina studier i allmänhet och i synnerhet för de naturvetenskapliga ämnena. Nastaran har också en uttalad ambition att studera vidare med målet att bli läkare.


 

Näringslivsutveckling i Karlskoga

I samband med Karlskoga-Nobel RK lunchmöte på Bofors Hotel den 27 februari berättade Kommunens Näringsutvecklingschef Kalle Selander om sin roll. Det går bra för Karlskoga och dess näringsliv. BAE och Saab går bra, likaså den kemiska industrin. Inom Cambrex finns 30 Doktorer. Av tradition utvecklar vi ideer till verklig produkt. Målet är att kommunen ska ha 32.000 invånare 2025. Det finns en näringslivs sluss som hjälper små företag att etablisera sig i Karlskoga. Ofta krävs snabba beslut. Vi försöker skapa mark för nyetableringar. Bron i Björkborn blir av. Ninikivis mack ska rivas och bli parkering för Örebro pendlarna. Storängen kommer att fyllas med några nya affärsetableringar. Restaurangnäringen går bra. Vecka 20 är det "Karlskoga Business Week" med många intressanta programpunkter på Bofors Hotel. Torsdag den 5 mars blir det Nobelgalan på Mötesplats Alfred Nobel för ca 1.000 kr. Se på Kalrskoga business week hemsida där hela veckans programpresenteras. Anmälan krävs. Frukost ingår.

Säkerhetsarbete i Karlskoga

Karlskoga kommuns nye Säkerhetschef Josefin Thelin berättade om pågående säkerhetsarbete i samband med Karlskoga-Nobel RK lunchmöte på Bofors Hotel torsdag den 20 februari. Josefin är uppväxt i Karlskoga, är jurist och har praktiserat bl a på Transportstyrelsen och Försäkringskassan. I rollen som Säkerhetsskydds-chef och säkerhetssamordnare har hon ansvar för områdena; Kris och beredskap, samordning, övning och utbildning, civil beredskap och totalförsvar samt informtions- och personsäkerhet. Rutiner är viktiga för att krishantering ska fungera. Varje förvaltning har en krisgrupp. Vid kris och extra ordinära händelser har kommunen ansvar att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Stor kraft läggs nu på att bygga upp totalförsvaret.

Skandia ett stöd för framtiden

Therese Frisell Bergkvist från Skandia i Karlskoga berättade om företaget vid lunchmöte på Bofors Hotel 13 februari. Skandia har funnits i 160 år, har 50 kontor i Sverige, 2000 anställda och 2 miljoner kunder. Vid kontoret i Karlskoga jobbar tre personer. Skandia erbjuder placering av pensioner, tjänstepensioner, familjerätt, testamenten och framtidsfullmakt förutom vissa nätbaserade banktjänster. Skandia liv garanterar att 80 % av insatt kapital. Värdeutveckling har varit god, 4 %.
Man satsar på företag med Hållbarhet, dvs företag som nyttjar barnarbete odyl.
Skandia erbjuder Smartfonder, där man väljer risknivå låg, mellan eller hög, Aktiva fonder och Indexnära fonder. Man erbjuder även sk Gåvoförsäkring, dvs givaren kan spara till någon förmånstagare, t ex barnbarn och vid vilken ålder det ska utbetala som klunpsumma eller uppdelat. 

Hampusolja

I samband med lunchmöte på Bofors Hotel den 30 januari berättade Bengt Runholm om Hampusolja. Bengt flyttade till Karlskoga för två år sedan, han kom från Stockholm. Han drabbades av problem med benen och hög  Hampa är ej klassad som nervsmärta, Han åt Gabbapentin och Alvedon mot detta, Av en händelse fick han ett tipa om att Hampusolja kunde dämpa smärtan. Svensk industri Hampa är ej klassa som drog (Cannabis). Av denna kan stjälken användas till textilier, löv till strö, frön som foder och blomman som olja. Tydligen innehåller Hampusoljan Cannabinoider, Människokroppen producerar även detta i små mängder.
Bengt prövade några droppar under tungan, och efter sex veckor slutade han ta Gabbapentin och alvedon. Oljan tog bort nervsmärta från benen och han kan idag leva ett normalt liv. Idag är Bengt agent för produkten. Tydligen är Hampusolja bra hjälpmedel om man har svårt att somna.


Kga bebyggelse o framtid

Vid år 2020 första Rotary lunchmöte på Bofors Hotel berättade Karlskoga kommuns stadsarkitekt Ann Dakovic om vår stadsbebyggelse. Hon är utbildad stadsarkitekt i Jugoslavien, Kom till Sverige 1994. Jobbade mellan åren 2001-2011 i Karlskoga, Sedan i Örebro, men kom tillbaka hösten 2019. Hon vurmar för blandad bebyggelse, en blandning av höga och låga hus. Gärna att barnfamiljer och äldre bor nära varandra. Hon tycker att det finns fina värden och hus som vi ska vara stolta över. Folkets hus är säreget liksom Bofors Hotel. Närheten till Möckeln och vattnet bör lyftas fram. Nya centrumstråket bör innehålla kvalitets byggnader, dvs inte billiga plåtskjut. Badhuset är nedslitet, nytt bör byggas vid Nobelhallen. Det är bra att har visioner och drömmar, men man måste alltid beakta byggnaders framtida underhåll. Gångbron till Björkborns herrgård saknar sådan underhållsplan, innan bygget kommer igång. Hon gillar inte att flytta på olika statyer, t ex på torget. Stora p-platser är fult och dött, liksom stora villaområden. Där är det utan liv dagtid. Mer rörelse behövs i kvarteren. Bosse Björk och hon har inte alltid samma uppfattning om bebyggelseutvecklingen i Karlskoga tätort.

LÄS MER

Västra Bergslagens Industriförening

I samband med Karlskoga-Nobel RK lunchmöte på Bofors Hotel berättade Tomas Samuelsson om Västra Bergslagens Industriförening. Den bildades 2017 och leds av Magnus Ingesson, Tomas Samuelsson och Anna Post Skoog. Ingående företag är BAE System, Saab, Eurenco, Booforsen, Partnertech, Moelven, Nobel Biocare, Bharat Forge, Recipharm och Energi & Miljö. Dessa satsar 1 miljon var per år. De har en omsättning på minst 100 miljoner per år. Man konstaterar att dessa industrier är världsledande, exportberoende, bidrar till välfärden i regionen, har hög kompetens, innovation och utveckling, men besluten tas utomlands, som New Dehli, London, Oslo, Paris, Zurich och Washongton DC. Föreningen vill identifiera, starta, utveckla och driva processen. Man samarbetar med Kommunen, regionen och universitetet i Örebro, Karlstad och Linköping. Karlskoga är en teknikstad. Man satsar på kunskap, innovationer och skolan. Man hittar arbetskraft där 5 % har Grundskoleutbildning, 45 % Gymnasial utbildning, 17 % eftergymnasial utbildning och 33 % Högskoleutbildning. 50 % kollektivanställda och 50 % tjänstemän, 30 % kvinnor och 70 % män. Kompetensbehovet inom 5 år är ca 1000 personer, varav 410 från högskola och 590 från gymnasiet.
Viktigt är bl a att skolan utvecklas och att företagsklimatet är gott. Positivt för att behålla arbetare inom kommunen är bostaden, sjukvården, skolan, kultur, föreningsliv, arbeten och kommunal service.