Karlskoga-Nobel
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Alf Rosberg

En handlingsplan med åtgärdslista har tagits fram.
Sex "Bra kamrat" stipendier har utdelats vid respektive skolavslutning.
Tre stipendier har utdelats den 9 juni vid Björkborns konferes center,

Kraftssmling på medlemsökning och lokala projekt.
Medlemsmålet för 2020-21 är 60 medlemmar.
Arbete med distriktskonferens i Karlskoga hösten 2022, med temat Försvar och Alfred Nobel.
Klubbens bidrag till årliga fonden är 26.5 USD,
likaså 5.000 SEK till Polio plus.
Vårt bidrag till projekt R10 Lettalnd blir 5.000 SEK.

Min handlingsplan för Karlskoga-Nobel Rotaryklubb 2018-2019:

Styrkor: Namnet Nobel, goda o prisvärda luncher, intressanta föredrag, ordnad ekonomi, Stipendier, Bra kamrat, Starkt TRF engangemang/R10 Lettland, Uppvaktningar, Hemsidan

Svagheter: åldersstrukturen, många passiva medlemmar/låg närvaro, syns dåligt utåt, inga kändisar, diffus image.

Möjligheter: Öppna möten, lokala projekt, mediaexponering, nya medlemmar via RBN, mf mfl

Faror: Medlemstapp, dålig rekrytering, mötesnärvaron, dålig medlemsvård

Vad ska vi göra:

Åtgärd

Vem

Tid

Mätetal

Resurser

Rekrytering

grupp

Hela året

Antal

Broschyr

Broschyr

PA, M-L N

Ht 2018

Lättläst

Förnya gällande

PR

PA, M-L N

Hela året

Pressartiklar

KT/KK, hemsidan

Projekt lokalt

Utses senare

Punktinsatser

Pressartiklar

KT/KK, hemsidan

Projekt R10

AE, LK, CN

Del av året

Gok

Budgetmedel

Projkt Shelterbox

OF, M-L N

6 juni

Gåvor

Lånemtrl

Mötesprogram

AR

Hela året

Närvaro

Lunch

Lokalradion

PA, M-L N

1 ggr/år

Lyssnare

Radio City

Nätverk

OF, RBN

Hela året

Möten

RBN, mf, mfl

Ungdomar

OF

Punktinsatser

Antal

RYLA, utbyte mm

Projekt ungdomar

S-O S

Hela året

Kannan

Stip, Bra kam..

Uppvaktningar

BH mfl

50, 60 70 osv

Besök

Hyllningsblad

Rotogram

SA, LJ

Hela året

Diplom

Läkarbanken

Vin-lotteri

S-O S

Hela året

Kr

Korg-dragning

Studiebesök

PA, AR

Kväll

Närvaro

Företag

Nobelaktivitet

PA, BH, AR

Kväll

Närvaro

Björkborn

 

Vår fortsatta vision:

  • Mötesplats för personer engagerade i näringsliv och samhälle

  • Bidra till lokala, nationella och internationella kontakter

  • Visa samhällsengagemang genom olika projekt

  • Stödja ambitiösa ungdomar på lokal nivå

  • Delta i internationella TRF-projekt

  • På sikt bli en föryngrad aktiv klubb