Karlskoga-Nobel
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Västra Bergslagens Industriförening

I samband med Karlskoga-Nobel RK lunchmöte på Bofors Hotel berättade Tomas Samuelsson om Västra Bergslagens Industriförening. Den bildades 2017 och leds av Magnus Ingesson, Tomas Samuelsson och Anna Post Skoog. Ingående företag är BAE System, Saab, Eurenco, Booforsen, Partnertech, Moelven, Nobel Biocare, Bharat Forge, Recipharm och Energi & Miljö. Dessa satsar 1 miljon var per år. De har en omsättning på minst 100 miljoner per år. Man konstaterar att dessa industrier är världsledande, exportberoende, bidrar till välfärden i regionen, har hög kompetens, innovation och utveckling, men besluten tas utomlands, som New Dehli, London, Oslo, Paris, Zurich och Washongton DC. Föreningen vill identifiera, starta, utveckla och driva processen. Man samarbetar med Kommunen, regionen och universitetet i Örebro, Karlstad och Linköping. Karlskoga är en teknikstad. Man satsar på kunskap, innovationer och skolan. Man hittar arbetskraft där 5 % har Grundskoleutbildning, 45 % Gymnasial utbildning, 17 % eftergymnasial utbildning och 33 % Högskoleutbildning. 50 % kollektivanställda och 50 % tjänstemän, 30 % kvinnor och 70 % män. Kompetensbehovet inom 5 år är ca 1000 personer, varav 410 från högskola och 590 från gymnasiet.
Viktigt är bl a att skolan utvecklas och att företagsklimatet är gott. Positivt för att behålla arbetare inom kommunen är bostaden, sjukvården, skolan, kultur, föreningsliv, arbeten och kommunal service.