Karlskoga-Nobel
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Kga bebyggelse o framtid

Vid år 2020 första Rotary lunchmöte på Bofors Hotel berättade Karlskoga kommuns stadsarkitekt Ann Dakovic om vår stadsbebyggelse. Hon är utbildad stadsarkitekt i Jugoslavien, Kom till Sverige 1994. Jobbade mellan åren 2001-2011 i Karlskoga, Sedan i Örebro, men kom tillbaka hösten 2019. Hon vurmar för blandad bebyggelse, en blandning av höga och låga hus. Gärna att barnfamiljer och äldre bor nära varandra. Hon tycker att det finns fina värden och hus som vi ska vara stolta över. Folkets hus är säreget liksom Bofors Hotel. Närheten till Möckeln och vattnet bör lyftas fram. Nya centrumstråket bör innehålla kvalitets byggnader, dvs inte billiga plåtskjut. Badhuset är nedslitet, nytt bör byggas vid Nobelhallen. Det är bra att har visioner och drömmar, men man måste alltid beakta byggnaders framtida underhåll. Gångbron till Björkborns herrgård saknar sådan underhållsplan, innan bygget kommer igång. Hon gillar inte att flytta på olika statyer, t ex på torget. Stora p-platser är fult och dött, liksom stora villaområden. Där är det utan liv dagtid. Mer rörelse behövs i kvarteren. Bosse Björk och hon har inte alltid samma uppfattning om bebyggelseutvecklingen i Karlskoga tätort.