Karlskoga-Nobel
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Skandia ett stöd för framtiden

Therese Frisell Bergkvist från Skandia i Karlskoga berättade om företaget vid lunchmöte på Bofors Hotel 13 februari. Skandia har funnits i 160 år, har 50 kontor i Sverige, 2000 anställda och 2 miljoner kunder. Vid kontoret i Karlskoga jobbar tre personer. Skandia erbjuder placering av pensioner, tjänstepensioner, familjerätt, testamenten och framtidsfullmakt förutom vissa nätbaserade banktjänster. Skandia liv garanterar att 80 % av insatt kapital. Värdeutveckling har varit god, 4 %.
Man satsar på företag med Hållbarhet, dvs företag som nyttjar barnarbete odyl.
Skandia erbjuder Smartfonder, där man väljer risknivå låg, mellan eller hög, Aktiva fonder och Indexnära fonder. Man erbjuder även sk Gåvoförsäkring, dvs givaren kan spara till någon förmånstagare, t ex barnbarn och vid vilken ålder det ska utbetala som klunpsumma eller uppdelat.