Karlskoga-Nobel
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Säkerhetsarbete i Karlskoga

Karlskoga kommuns nye Säkerhetschef Josefin Thelin berättade om pågående säkerhetsarbete i samband med Karlskoga-Nobel RK lunchmöte på Bofors Hotel torsdag den 20 februari. Josefin är uppväxt i Karlskoga, är jurist och har praktiserat bl a på Transportstyrelsen och Försäkringskassan. I rollen som Säkerhetsskydds-chef och säkerhetssamordnare har hon ansvar för områdena; Kris och beredskap, samordning, övning och utbildning, civil beredskap och totalförsvar samt informtions- och personsäkerhet. Rutiner är viktiga för att krishantering ska fungera. Varje förvaltning har en krisgrupp. Vid kris och extra ordinära händelser har kommunen ansvar att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Stor kraft läggs nu på att bygga upp totalförsvaret.