Karlskoga-Nobel
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Stipendieutdelning 2020

Tisdagen den 9 juni ute vid Björkborns konferenscenter utdelades tre Rotary stinpdier, nämnligen till Fredrik Lundblad i kultur, Adam Elhendy i idrott och Nastaran Azimin i natur/teknik. Alf Rosberg föredrog motiveringarna till stipendierna, Robert Carlsson överlämnade Rotogram som bevis på stipendiet och Margaretha Rosberg överlämnade blommor. Per Aspeli förevigade ceremonin. Reporter från KT/Kuriren fanns också på plats, Efter ceremonin avnjöts kaffe med fikabröd.

Filip Lundblad, Kultur

Motivering: Filip har under många år varit elev i Kulturskolan i Karlskoga. Detta har resulterat i att han i dag är förste violinist i Karlskoga Symfoniorkester.  Detta har skett samtidigt med framgångsrika studier på Möckelngymnasiets naturvetenskapliga program. Adam söker in på läkarutbildningen i Uppsala och förbereder provspelning för att bli antagen i Uppsala universitets symfoniorkester. Filip är en förebild och en god ambassadör för Kulturskolan i Karlskoga.

Adam Elhendy Gunnarsson, Idrott

Motivering: Adam är friidrottare med en inriktning på 100-, 200-, och 400 m samt längdhopp. Adam har visat att med höga ambitioner och träningsvilja går det att nå goda resultat med framskjutna placeringar i ungdoms- och junior SM som följd.  Med en målbild att få representera Sverige i landslagssammanhang är Adam också är en god föebild för friidrotten i Karlskoga. Till detta skall läggas att Adam också har en ambition att utbilda sig till specialistläkare.

Nastaran Azimin, natur/teknik

Motivering: Nastaran har under sina tre år på det naturvetenskapliga programmet på Möckelngymnasiet i Karlskoga visat ett stort intresse och engagemang för sina studier i allmänhet och i synnerhet för de naturvetenskapliga ämnena. Nastaran har också en uttalad ambition att studera vidare med målet att bli läkare.