Funktionärer

President

Namn: Anders Karmehed

Sekreterare

Namn: Angelica Strandberg

Skattmästare

Namn: Niclas Bremström

IT-samordnare

Namn: Christina Thorman

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Elsmari Furuvall Mattsson

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Ulla Ståhl

vice Skattmästare

Namn: Michael Runesson

Ordf. Serviceprojekt

Namn: Per Ståhl

vice IT-samordnare

Namn: Eva-Lott Eitrem

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Eva-Lott Eitrem

Immediate Past President (IPP)

Namn: Katarina Skantze Mansnérus

Tillträdande President

Namn: Ingrid Lovén

vice Sekreterare

Namn: Tommy Sandin

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Ann-Sofie Axelsson

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Michael Mathisson

Närvarorapportör

Namn: Christina Thorman

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Eleonor Kjellén

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Logg In Ericsson
Östra Hamngatan/Ölandsgatan 1
37145 Karlskrona

Ordinarie mötestid: Tisdagar 07:30

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Marinens Ungdomsmusikkår Kronan
2018-08-21 07:30