Funktionärer

President

Namn: Anders Karmehed

Sekreterare

Namn: Angelica Strandberg

Skattmästare

Namn: Niclas Bremström

IT-samordnare

Namn: Christina Thorman

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Elsmari Furuvall Mattsson

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Ulla Ståhl

vice Skattmästare

Namn: Michael Runesson

Ordf. Serviceprojekt

Namn: Per Ståhl

vice IT-samordnare

Namn: Eva-Lott Eitrem

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Eva-Lott Eitrem

Immediate Past President (IPP)

Namn: Katarina Skantze Mansnérus

Tillträdande President

Namn: Ingrid Lovén

vice Sekreterare

Namn: Tommy Sandin

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Ann-Sofie Axelsson

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Michael Mathisson

Närvarorapportör

Namn: Christina Thorman

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Eleonor Kjellén

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MERss

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Logg In Ericsson
Östra Hamngatan/Ölandsgatan 1
37145 Karlskrona

Ordinarie mötestid: Tisdagar 07:30

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

EGO - Gudrún Gardarsdóttir
2018-10-30 07:30