Funktionärer

President

Namn: Johan Åkesson

Sekreterare

Namn: Anna Åkesson

Skattmästare

Namn: Marie Chen

IT-samordnare

Namn: Rino Ranheim

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Lise-Lotte Bäckström

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Rino Ranheim

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Carina Lindberg

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Rino Ranheim

vice Skattmästare

Namn: Guillermo Otero

Närvarorapportör

Namn: Guillermo Otero

Kontaktperson RFE

Namn: Erika Mahrle

Immediate Past President (IPP)

Namn: Rino Ranheim

Vice President

Namn: Rino Ranheim

Registeransvarig

Namn: Rino Ranheim

Kontaktperson Medlemsvård

Namn: Rino Ranheim

Tillträdande President

Namn: Olimpia Alexe

Ordf. Programkommittén

Namn: Olimpia Alexe

Klubbmästare

Namn: Anke Andersson

Revisor

Namn: Tobias Kummel

Ordf. Serviceprojekt

Namn: Julius Ranonis

Ledamot

Namn: Julius Ranonis

Arkivarie

Namn: Anna Åkesson

Kontaktpers. Läkarbanken

Namn: Anders Behrens

Revisor

Namn: Anders Behrens

Närvarorapportör

Namn: Marie Chen

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: karlskrona-nova@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Scandic Hotell
Skeppsgossegatan 2
37136 Karlskrona

Ordinarie mötestid: Torsdagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Projekt i Afrika
2018-05-24 12:00