Funktionärer

President

Namn: Olimpia Alexe

Sekreterare

Namn: Erik Piculell

Skattmästare

Namn: Marie Chen

IT-samordnare

Namn: Rino Ranheim

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Lise-Lotte Bäckström

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Rino Ranheim

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Johan Åkesson

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Yvonne Walther

vice Skattmästare

Namn: Guillermo Otero

Närvarorapportör

Namn: Guillermo Otero

Kontaktperson RFE

Namn: Erika Mahrle

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Rino Ranheim

Registeransvarig

Namn: Rino Ranheim

Webmaster

Namn: Rino Ranheim

Revisorssuppleant

Namn: Carina Lindberg

Immediate Past President (IPP)

Namn: Johan Åkesson

Vice President

Namn: Johan Åkesson

Kontaktperson Medlemsvård

Namn: Johan Åkesson

Revisor

Namn: Tobias Kummel

Ordf. Serviceprojekt

Namn: Julius Ranonis

Revisorssuppleant

Namn: Julius Ranonis

Tillträdande President

Namn: Anna Åkesson

Ordf. Programkommittén

Namn: Anna Åkesson

Närvarorapportör

Namn: Marie Chen

Revisor

Namn: Paola Dahlström

Klubbmästare

Namn: Majid Ahmadian

Ledamot

Namn: Anna Sanderson

Arkivarie

Namn: Erik Piculell

Kontaktpers. Läkarbanken

Namn: Erik Piculell

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MERss

KONTAKTINFORMATION

E-post: karlskrona-nova@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Scandic Hotell
Skeppsgossegatan 2
37136 Karlskrona

Ordinarie mötestid: Torsdagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Workshop om Rotary Karlskrona Nova
2018-10-25 18:30