Funktionärer

President

Namn: Olimpia Alexe

Sekreterare

Namn: Erik Piculell

Skattmästare

Namn: Marie Chen

IT-samordnare

Namn: Rino Ranheim

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Lise-Lotte Bäckström

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Rino Ranheim

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Johan Åkesson

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Yvonne Walther

vice Skattmästare

Namn: Guillermo Otero

Närvarorapportör

Namn: Guillermo Otero

Kontaktperson RFE

Namn: Erika Mahrle

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Rino Ranheim

Registeransvarig

Namn: Rino Ranheim

Webmaster

Namn: Rino Ranheim

Revisorssuppleant

Namn: Carina Lindberg

Immediate Past President (IPP)

Namn: Johan Åkesson

Vice President

Namn: Johan Åkesson

Kontaktperson Medlemsvård

Namn: Johan Åkesson

Revisor

Namn: Tobias Kummel

Ordf. Serviceprojekt

Namn: Julius Ranonis

Revisorssuppleant

Namn: Julius Ranonis

Tillträdande President

Namn: Anna Åkesson

Ordf. Programkommittén

Namn: Anna Åkesson

Närvarorapportör

Namn: Marie Chen

Revisor

Namn: Paola Dahlström

Klubbmästare

Namn: Majid Ahmadian

Ledamot

Namn: Anna Sanderson

Arkivarie

Namn: Erik Piculell

Kontaktpers. Läkarbanken

Namn: Erik Piculell

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grund, kön, ålder, religion och etnisk till-hörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: karlskrona-nova@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Scandic Hotell
Skeppsgossegatan 2
37136 Karlskrona

Ordinarie mötestid: Torsdagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Arkeologi i världsarvet Karlskrona
2018-08-23 12:00