Kolbäck
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROJEKT - JEDI


JEDI 2

Program under våren 2017 för ensamkommande flyktingbarn i Hallstahammars kommun – Projekt JEDI

 

Nu fortsätter projektet med aktiviteter för att öka kontakterna mellan oss rotarianer och de ensamkommande flyktingkillarna.

Notera redan nu in datumen i almanackan.

De ansvariga kommer att skicka mer detaljer om aktiviteterna längre fram. 

 

 Ensamkommande barn

Under år 2015 kom det 162 877 asylsökande till Sverige varav 35 367 var ensamkommande barn utan vårdnadshavare. Detta blev vår tids största asylinvandring och det smått kaotiska läget  ledde till att många organisationer ställde upp och hjälpte till. En hel del Rotaryklubbar har också på ett eller annat sätt ställt upp i mottagandet.