Kolbäck
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROJEKT - ROTARY KAMRATSKAP


EUROTARY 87

Kolbäck Rotary klubb är medlem i EUROTARY 87
Läs med på www.eurotary87.eu


Eurotary 87 är en sammanslutning av europeiska rotaryklubbar som chartrades under år 1987. Dess syfte är att etablera, genom kulturella och sociala utbyten,  vänskapsband mellan alla regioner i Europa samt att skapa en bättre förståelse mellan länderna.