Kungälv-Marstrand
STOCKHOLMS VÄSTRA

Välkommen till Kungälv-Marstrand Rotaryklubb!

 
Völkommen till lunchmöten på Evergreen i Solbräcke!

Fars Hatts konkurs får konsekvenser också för vår verksamhet, som nu söker nya lokaler för lunchmötena. Vi kommer tills vidare att hålla mötena på Evergreen i Solbräcke, där vi tilldelats ett bra konferensrum. Vi börjar som vanligt med lunch och betalar på plats.

Styrelsen undersöker några olika alternativ och återkommer så snart beslut om lokal är fattat.


Hjärtligt välkommen på våra lunchmöten!


 

Vår klubb verkar i Kungälv och Marstrand, städer som båda har en fascinerade historia som kretsar kring deras fästningar – Bohus Fästning och Carlstens fästning!

Kungälv-Marstrand Rotaryklubb har ca 45 medlemmar som representerar stor bredd i yrkesroller, erfarenheter och intressen – grunden för ett bra yrkesnätverk! Vi vill både verka i vårt närområde och arbeta aktivt i Rotarys stora ”projekt” som t ex utrotandet av Polio. På lokalplanet har vi bland annat nära samarbete med föreningar som arbetar med utsatta grupper i samhället. Rotarys engagemang och stöd kan göra den skillnad som behövs för att föreningar skall utvecklas vidare.

Vi håller våra veckomöten varje måndag på Fars Hatt och har alltid intressanta och spännande föredrag, presentationer och lokala kulturella inslag.

Kontakta oss om du vill blir en del av Kungälvs och Marstrands viktigaste yrkesnätverk!


söndag den 6 mars 2016
Kontakten

Kontakten är en mötesplats i Kungälv för personer med bl a missbruksproblem.

 

måndag den 25 oktober 2021
Ingrid Hofmann - EGO-föredrag