Kungälv-Marstrand
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

President

Namn: David Hartman

Sekreterare

Namn: Lena Ohlén

Skattmästare

Namn: Kerstin Nordenham Murby

vice Sekreterare

Namn: Jonas Sandgren

Ordf. Programkommittén

Namn: Bengt Gustafsson

Tillträdande President

Namn: Sören Forsberg