Kungälv-Marstrand
STOCKHOLMS VÄSTRA

Välkommen till Kungälv-Marstrand Rotaryklubb!

 
Vi blir allt fler på våra digitala möten!

Tills vidare kör vi helt digitala möten, vilket visat sig fungera alldeles utmärkt under senhösten. Vi ansluter oss då till Teams,  enligt instruktioner du får i ett mail från vår sekreterare Sören innan mötet. Vi fortsätter under 2021 med att hålla lunchmöten varannan måndag. Teams-uppkopplingen gör också att medlemmar som inte är i Kungälv dagtid också lätt kan delta! Dessutom bjuder vi in våra vänner i grannklubben också numera!

Vi hoppas dock att vi skall kunna återgå till fysiska möten så snart som möjligt, men följer naturligtvis de för stunden gällande rekommendationerna.

 

// Välkommen!


Vår klubb verkar i Kungälv och Marstrand, städer som båda har en fascinerade historia som kretsar kring deras fästningar – Bohus Fästning och Carlstens fästning!

Kungälv-Marstrand Rotaryklubb har ca 45 medlemmar som representerar stor bredd i yrkesroller, erfarenheter och intressen – grunden för ett bra yrkesnätverk! Vi vill både verka i vårt närområde och arbeta aktivt i Rotarys stora ”projekt” som t ex utrotandet av Polio. På lokalplanet har vi bland annat nära samarbete med föreningar som arbetar med utsatta grupper i samhället. Rotarys engagemang och stöd kan göra den skillnad som behövs för att föreningar skall utvecklas vidare.

Vi håller våra veckomöten varje måndag på Fars Hatt och har alltid intressanta och spännande föredrag, presentationer och lokala kulturella inslag.

Kontakta oss om du vill blir en del av Kungälvs och Marstrands viktigaste yrkesnätverk!


söndag den 6 mars 2016
Kontakten

Kontakten är en mötesplats i Kungälv för personer med bl a missbruksproblem.