Kungsbacka City
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

President

Namn: Leif Nilsson

Sekreterare

Namn: Kristina Olinder

Skattmästare

Namn: Thomas Larsson

IT-samordnare

Namn: Ronnie Öjeling

Telefon: +46 0733-812902

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Börje Holmgren

Ordf. Programkommittén

Namn: Eva Borg

Tillträdande President

Namn: Arne Kembro

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Ulf Herrströmer

Immediate Past President (IPP)

Namn: Martin Heed